ANNONSE
Annonse

Historisk jubileum

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalens styre på møte i lokalene til Frivillighetssentralen på Grefsen - men ingen jubileumsvin i glassene i kveld. Fra venstre: Kari Walstad Dahl (Kjelsås), Jan Andresen (Kjelsås), Gudveig Solbjør (Kjelsås), Sigfrid Skarlie (Brekke), Frank Aage Fjellbakk (Disen), Sigrid Rannem (Grefsen), Kjell Johannessen (Kjelsås), og styreleder Finn Geiran (Disen). foto: Kristin Tufte Haga

For å vite hvor du skal, må du vite hvor du er, og for å vite hvor du er, må du vite hvor du har vært!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.01.2015 kl 00:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Nordre Aker: Det mener også Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen, som nå runder 30 år. "Historielaget har til formål å vekke interesse og skape foståelse for vår historie, og arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag..." står det blant annet i lagets vedtektsparagraf 1.

Bevisstgjøre kvalitetene– Mange vil gjerne vite mer om sin bakgrunn og sine "røtter", og nye beboere vil ofte vite mer om det området de har flyttet inn i. Vi ønsker å bevisstgjøre det området vi bor i, og å få flere enn oss til å se de kvalitetene området har, sier styret og leder av laget, Finn Geiran.

Startet med Harry

Og med nesten 1150 medlemmer, så tyder det på at det er mange flere enn styremedlemmene som er glad i historie. Og historielagets historie, startet med lokalprofilen Harry Lagert, for nøyaktig i dag – 30 år siden.

– Han ba på stiftelsesmøte, i Grefsen og Disen Velhus. 70 personer møtte opp, og Harry ble valgt til formann. Dette ble det første lokalhistorielaget i Oslo, og som senere ble til det laget det er i dag; Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen.

Blad, bøker og kalendre

Medlemsbladet "På Jakt og Vakt" ble etablert, og kommer fortsatt ut jevnlig til medlemmene. I tillegg har laget også gitt ut hele tre omfattende bøker om lokalhistorien fra området, årlige kalendere med forskjellige temar, og på trappene er også en DVD om skogfinnene i Lillomarka! I tillegg til alle de andre arrangementene laget byr inn til.

Men i stedet for å feire jubileet på selve "fødselsdagen" har styret valgt å se på hele året som et jubileumsår.

– Det startet med festmøte i Januar, på Grefsenkollen – med Garderobefosilene, fortsatte med en tur til Island, med vekt på sagahistorien, og avluttet med bildugnaden, i tillegg til en del andre "småsaker".!

3400 gamle bilder

Og bildedugnaden var i følge styret "svært vellykket"-

– Vi fikk inn mer enn 150 tildels meget interessante gamle fotografier. Bildeinnsamlingen er forøvrig noe av det aller viktigste vi driver med. Det ligger nå inne ca 3400 gamle bilder fra områdene Grefsen, Kjelsås og Nydalen. Basen er tilgjengelig via Deichmanns bildebase, forteller lagets leder..

Foredrag og ekskursjoner

Et lokalhistorielag er naturligvis først og fremst opptatt av historien i nærområdet, men i følge Geiran må man passe seg for ikke å bli for "navlebeskuende".

– Den faren er selvsagt til stede, men formålsparagrafen peker ut over dette. Historielaget prøver derfor også å bevege seg utenfor våre snevre geografiske grenser, blant annet ved foredrag og ekskursjoner. Det er videre et erklært mål å være en partipolitisk nøytral organisasjon, og vi holder oss unna nabokonflikter, for eksempel i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Men det er med mindre prosjektene truer det som vi anser som kulturminner! i følge styret, som regner med minst 30 år til for det historiske lokallaget.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse