Ikke bare har veien skiftet navn, men her lå både hoppbakke, kiosk og husmannsplass

Gamle Aker-kart - fra før 1938. FOTO: OSLO BYARKIV

I tillegg til det tidligere forsamlingshuset Zion, som var eid av Grünerløkkens Blaakorsforening og drevet som utfartssted for rusmibrukere.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2017 kl 12:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: - Myrerskogveien er en vei på Kjelsås i Bydel Nordre Aker i Oslo. Den begynner ved Grefsenveien og krysser blant annet Grefsenveien og Kjelsåsveien på vei østover. Etter Kurveien dreier den i nordlig retning og går opp i Grefsenåsen der den krysser Myrerbekken og deretter går videre oppover til Lachmanns vei.

Fra wikipedia.no.

Se bildet større

Myrerskogveien, her forbi Myrerjordet til høyre, og videre oppover i åsen, og tidligere Åsveien. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIV

Nytt navn

Det går videre frem at veien fikk nytt navn i 1954 etter området Myrerskogen som utgjorde utmarka til gården Myrer. Tidligere het veien Åsveien.

- Siden 2. verdenskrig har det foregått en jevn utbygging og fortetting av bebyggelsen langs veien. I fjellet der eiendommene Myrerskogveien 19 og 21 ligger ble det rundt år 1900 tatt ut granitt som blant annet ble brukt til de store forstøtningsmurene for Gjøvikbanen gjennom Nydalen, videre fra Wikipedia.no.

Det tidligere forsamlingshuset Zion som var eid av Grünerløkkens Blaakorsforening og drevet som utfartssted for rusmibrukere, ligger i nr. 40 og ble ombygget til privatbolig på 1950-tallet.

LES OGSÅ: Elsket og hatet - dette er ikke bare en trapp i Myrerskogveien!

Hoppbakke

Det lå også en hoppbakke på Myrerberget, på dengangen adressen Åsveien 15, i dag Myrerskogveien 27. Eiendommen ble kjøpt av Nydalens Compagnie og stilt til disposisjon for Nydalens Skiklub. Bakken ble sist brukt i 1912.

- Nydalens Skiklubs landsrenn ble i perioden 1899-1912 arrangert i Myrerberget. Bakken lå i lia rett opp for Furukollveien, rundt 300 meter sør for Rønningen. Ved åpningsrennet i 1899 var det over 4000 tilskuere til stede, kan supplerer Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen.

LES OGSÅ: Hvor er Grefsen og hvor er Kjelsås - hvor går grensene?

Se bildet større

Landsrenn i hoppbakken Myrerberget i Myrerskogen på Kjelsås. Nydalens Skiklubs landsrenn ble i perioden 1899-1912 arrangert i Myrerberget. Bakken lå i lia rett opp for Furukollveien, rundt 300 meter sør for Rønningen. Ved åpningsrennet i 1899 var det over 4000 tilskuere til stede. FOTO: Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalens bildebase

Maridalen Turisthotell

Rønningen Folkehøgskole ligger i nr. 52-54, på en eiendom som også omfatter hovedbygningen etter Maridalens Turisthotell, før 1900 husmannsplass - Rydningen - under Myrer gård.

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen kan ytterligere supplere om Myrerskogveien, tidligere Åsveien.

- Etter 2. verdenskrig ble det reist mange nye hus på Kjelsås; en-, to- og firemannsboliger. De fleste ble finansiert med lån fra Husbanken. Selv om lånene var rimelige, representerte de nye utgifter for gamle "hytteboere" og kunne nok for mange føles tyngende. Samtidig at utbyggingen førte til flere helårsboere og økt behov for butikker og handel.

LES OGSÅ: Den frekke «takleggeren» ødela først deler av taket til Tore (86), før han så tilbød seg å reparere det, for mange tusen kroner

Se bildet større

Tidligere Maridalen Turisthotell, nå del av Rønningen Folkehøgskole. FOTO: Binfield, S./Oslo Museum

Kiosk

Og folk gikk jo også på tur.

- Og turgjengere trenger ofte litt å styrke seg på. Lilly Cederbrand mente å se mulighetene for en kiosk i Myrerskogen, og tre år etter at familien hadde fått seg nytt hus i Myrerskogveien 29 - dengang Åsveien 17 - ble det bygget et tilbygg med en slik kiosk, videre fra historielaget.

Kiosken ble åpnet påsken 1951, med et begrenset vareutvalg som besto for det meste av sjokolade, tobakk og mineralvann.

Se bildet større

Kiosken til Lily Cederbrand i Myrerskogveien, eller Åsveien. FOTO: Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalens bildebase

- Etter hvert ble det utvidet med blant annet ukeblader og pocketbøker. Kiosken var et lite, men verdifullt bidrag til familiens økonomi. Dog, etter 10 år sto ikke lenger utkommet i forhold til arbeidsinnsatsen. Kiosken ble nedlagt i 1961 og de to rommene bortleid til en persiennefabrikk, kan historielaget videre fortelle.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse