9 millioner for en ekstra valgdag!

Et flertall i bystyret — Høyre, Frp og Venstre — ønsker å arrangere en valgdag i Oslo, mandag 14. september. Et rødgrønt flertall i St...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Et flertall i bystyret

— Høyre, Frp og Venstre

— ønsker å arrangere en valgdag i Oslo, mandag 14. september. Et rødgrønt flertall i Stortinget har imidlertid vedtatt å endre valgloven slik at et mindretall i bystyret

— AP og SV

— kan gjennomføre sitt ønske om at det skal avholdes valg over to dager i Oslo. Oslo kommune blir derfor nødt til å tilrettelegge for valg over to dager

— noe som vil påføre kommunen ekstrautgifter i størrelsesorden 9 millioner.

Det finnes ingen forskning som viser at det å avholde valg både søndag og mandag gir økt valgdeltakelse. Likevel gir den nye loven AP og SV i Oslo muligheten til å trumfe igjennom et valgopplegg som det ikke er flertall for i bystyret.

Det er grunn til å stille spørsmål om det er akseptabelt å benytte et mindretall på 1/3 til å trumfe igjennom et syn på tvers av alle erfaringer, faglige vurderinger og et politisk budsjettflertall. Lovendringen som åpner for at 1/3 av kommunestyret kan avgjøre antall valgdager avslører den sittende regjerings sanne syn på det kommunale selvstyre. Gjennom flere år har AP og SV ikke klart å levere en overbevisende argumentasjon for sitt forslag, og blitt nedstemt i Oslo bystyre. I stedet for å la dette være opp til demokratiet og kjempe for flere mandater ved kommende kommunestyrevalg, gir deres partifeller i regjering Oslo AP en håndsrekning for å overkjøre det demokratisk valgte flertallet. Dette er myndighetsmisbruk!

I et demokrati er mindretallsrettigheter viktige, derfor kan et mindretall være tilstrekkelig i saker om innsyn, tilsyn og kontroll, men aldri til å forplikte kommunen. Skal midler bevilges er hovedreglen i norsk forvaltning at det skal foreligge vedtak og inndekning. Begge deler mangler i denne saken. Bevilgninger krever flertallsvedtak for å være gyldige, da er det uhørt at 1/3 kan påføre kommunen utgifter. Dette er en partipolitisk overkjøring av demokratiske prinsipper og misbruk av lovgivningsmakt. Norge trenger en regjering som tar lokaldemokratiet på alvor.

Mindretallet i bystyret

— AP og SV

— trumfer altså gjennom to-dagersvalg i Oslo og etterlater Oslo kommune en "tilleggsregning" på ca. 9 millioner. Mindretallets hovedargument er at to-dagersvalg vil øke valgdeltagelsen i Oslo. Det er ingen erfaring for at dette skjer i Oslo. I Oslo kan alle som ønsker det forhåndstemme i perioden fra 10. august til 11. september

— noe som taler for at valg over to dager skulle være unødvendig. Det vil være forhåndstemming i alle Oslos bydeler

— i bydel Nordre Aker ved Universitetet på Blindern og i Bydelsadministrasjonen i Nydalen. Valg avholdes ved 11 valglokaler i bydelen og de 35 personene som utgjør stemmestyrene må innstille seg på to dagers jobb

— takket være mindretallsvedtaket i Oslo bystyre

— som den sittende regjering la til rette for ved sitt lovendringsforslag.

Bård Folke Fredriksen

Nordre Aker Høyre

Leder av Høyres gruppe i bystyret og stortingskandidat

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse