Å føle seg utrygg til fots

nn Tre av fire Oslo-foreldre er bekymret for at deres barn skal bli utsatt for en trafikkulykke, kommer det frem i en undersøkelse foretatt av Respons...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.08.2008 kl 10:24

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
nn Tre av fire Oslo-foreldre er bekymret for at deres barn skal bli utsatt for en trafikkulykke, kommer det frem i en undersøkelse foretatt av Respons for TrygVesta. Mer om undersøkelsen kan leses på våre nettsider. Vi hører stadig i mediene om utrygge skoleveien, og skumle veier i sin alminnelighet. I en rekke artikler i vår satte Nordre Aker Budstikke fokus på trafikkforholdene i Frysjaveien og Maridalsveien på Korsvoll. I den nå midlertidig stengte Frysjaveien er trafikkbelastningen stor, og fotgjengerforhold og krysningsmuligheter dårlige. I Maridalsveien fortviler beboere som har fått «Frysjaveiens» trafikkbelastning. Begge steder er skolevei, og begge steder frykter beboerne ulykker.

nn Derfor er det spesielt å lese i dagens avis at beboerne i øverste del av Frysjaveien nektes å flytte fortauet til den siden av veien som går på, nå som fortauet likevel er fjernet grunnet gravearbeid, og må bygges opp på nytt. Å bruke penger på et fortau som, ifølge beboere, ingen bruker, virker ganske meningsløst. Likevel forstår vi Samferdselsetaten når de sier at det koster å legge om et fortau. Det krever omregulering og ny fundamentering. Det er visst ikke bare å «ta fortauet under armen».

nn Her har byens politikere et ansvar for å bevilge mer penger for å trygge veiene for alle fotgjengere, for som Pedersen sier, «det er deres fordømte plikt». Likevel har vi vanskelig for å Torgeir Engesveen og Samferdselsetaten argument om at Frysjaveien ikke engang kan få en fotgjengerovergang, fordi disse lettere kan føre til ulykker, og at bilister ikke respekterer dem. Man kan ikke kapitulere bare fordi noen bilister ikke følger reglene. Det blir som å heve fartsgrensene i et boligområde fordi noen bryter dem.

nn Beboerne i Frysjaveien, og ellers i byen, har krav på å føle seg trygge i trafikken. Ikke minst utenfor sin egen inngangsdør. Strekningen er ifølge etaten «ikke ulykkesbelastet». At den oppleves som utrygg av beboerne, som har opplevd nestenulykker her, er visst ikke avgjørende. Det at noen går med hjertet i halsen hver gang de skal ut, eller når de sender sine barn på skolen, er noe Samferdselsetaten og Oslos politikere må ta på alvor.Man kan ikke kapitulere bare fordi noen bilister ikke følger reglene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse