Å stenge Kapellveien er nødvendig

Å stenge en vei er ikke et grep politikere tyr til for å vinne stemmer. Det gjøres kun når det er absolutt påkrevet. Kapellveien er intet unntak og fo...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Å stenge en vei er ikke et grep politikere tyr til for å vinne stemmer. Det gjøres kun når det er absolutt påkrevet. Kapellveien er intet unntak og fortjener en saklig gjennomgang.

Byrådets utredningsansvarDoblingen av elevtallet på Grefsen ble foreslått av byrådet og enstemmig vedtatt i bystyret. Trafikk og uteområde har hele tiden bekymret. Allerede i april 2008 (bystyresak 102/08) ble byrådet bedt om å undersøke om idrettsbanen kan integreres med skolens areal. I flertallets (Ap, SV og V) brev til byrådet i januar 2009 ble signalene enda tydeligere: "Det vil være svært uheldig med en situasjon der Kapellveien i praksis deler skolens uteområde i to (...). Slik vi ser det kan man ikke nøye seg med enkle trafikksikkerhetstiltak". Man ba derfor om at alle alternativ utredes. Daværende byråd Agerbak-Jensen (H) forsikret i sitt svar om at en utredning vil bli foretatt. Byrådssaken i januar avviser både under-, overganger og omlegging av vei. Saken sendes til byutviklingskomiteen i to alternativ: Trafikkert vei eller at Kapellveien stenges forbi skolen. Samtidig sier Plan- og bygningsetaten at skolens uteområde blir altfor lite. Etaten setter som forutsetning for skoleutvidelsen at området nedenfor Kapellveien brukes som en del av skolegården. Selv om Samferdselsetaten og byråden mener det er akseptabelt at en bilvei går gjennom skolens lekeareal, har man nå lite valg.

Formildende omstendigheterDet kan ikke underslås at når man stenger en vei, vil trafikken oftest øke et annet sted - og ingen ønsker økning i sin vei. Mye av trafikken i Kapellveien går imidlertid til de ulike skolene i veien eller avfallsstasjonen. Derfor kan enkelte faktorer berolige:n Konsekvensene er begrensede. Fra reguleringssaken: "Siden Kapellveien har begrenset trafikk, medfører ikke planforslaget uholdbare trafikale konsekvenser for gater som får økt trafikk på grunn av dette." n Når den nye ungdomsskolen på Grefsen er ferdig i 2013, vil trafikken fra Disen og Grefsen til Engebråten gå ned. Dermed reduseres også eventuell omfordelt trafikk.n Engebråten avfallsstasjon er etablert midlertidig på Gravferdsetatens område. Den er i reguleringssaken angitt stengt i 2014 samme år som Grefsen skole nyåpner. Da vil trafikken reduseres betydelig. I tillegg har flertallet i byutviklingskomiteen bedt om en trafikkgjennomgang i området. Det gir den helhetlige tilnærmingen saken krever.

Summa summarumSaken er utredet, godt belyst og hørt. Kjernen er at når elevtallet dobles blir idrettsbanen regnet som en nødvendig del av skolegården (utgjør til og med over halvparten). Det er en konsekvens av tidligere enstemmige vedtak og kan ikke overses. I bydelsutvalget har samtlige partier fra Rødt til Høyre og Frp stemt for at Kapellveien skal stenges etter å ha veid ulike hensyn opp mot hverandre. Flertallet i byutviklingskomiteen har vist samme ansvarlige holdning. Det er så avgjort ikke populistisk, men nødvendig - og fortjener respekt. Dette bør H og Frp i bystyret merke seg. Alternativet måtte være å avvise skoleutvidelsen.Erik Borge SkeiLeder Grefsen FAU

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse