«Aktører vil skrinlegge sine planer, på for eksempel Tåsen»

Jon Anders Henriksen, direktør næringspolitikk, Oslo Handelsstands Forening. FOTO: OSLO HANDELSSTAND

KOMMENTAR: – Politikernes jobb er ikke å ta stilling til om familier trenger bil eller ikke. De foreslåtte reglene vil kreve at seksti til nitti prosent av dagens parkeringsplasser må fjernes ved ombygging.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.05.2018 kl 07:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Handelsnæringen er en viktig og stor næring i de østlige bydelene i Oslo. Både detaljhandel, grossist og leverandører til handelsnæringen er store arbeidsplasser i Oslo øst og nord. Det er derfor en dårlig strategi å legge om til ulikt regelverk for parkering i Oslo og Akershus. Dette vil presse arbeidsplasser og butikker ut av Oslo og over til Akershus.

Forslaget til nye parkeringsregler fra byråkratiet i Oslo til politikerne åpner for en kolossal forskjellsbehandling mellom nye butikker, og forretninger som har sine parkeringsplasser fra tidligere.

Ved knutepunkter som t-banestopp utenfor ring tre, vil antall parkeringsplasser bli redusert med opptil nitti prosent når nye nærbutikker etableres, eller eksisterende sentre skal moderniseres som krever omregulering. Utfordringene kommer når de etablerte butikkene, gjerne på andre siden av samme gate, beholder samtlige parkeringsplasser. Det er ikke konkurranse på like vilkår.

Store aktører som NorgesGruppen og andre som ønsker å bidra til planlagte områdeløft og senterutbygging vil i stedet skrinlegge sine planer på for eksempel Tåsen. De foreslåtte reglene vil kreve at seksti til nitti prosent av dagens parkeringsplasser må fjernes ved ombygging. Da vil rett og slett modernisering og ombygging ikke skje, fordi man vil unngå å miste parkeringsplasser. Omsetningstallene fra dagligvarebutikkene bekrefter dette. Gjennomsnittskjøp i butikker på kjøpesentre er tre ganger større sammenliknet med kjøp i butikker uten parkeringstilbud lokalt.

Dette kan føre til at Oslo taper kampen om de nye arbeidsplassene, noe som har alt å si for den enkelt på utkikk etter jobb. I løpet av våren 2016 steg arbeidsledigheten til et dramatisk høyt nivå, og i bydel Bjerke lå ledigheten på hele 23,7 prosent. For å redusere arbeidsledigheten bidro handelsnæringen til å skape flere arbeidsplasser ved å bygge nye butikker, og å utvide eksisterende. Medisinen virket. I dag har arbeidsledigheten stupt i 13 av Oslos 15 bydeler. Tolv prosent av den totale nedgangen i arbeidsledigheten kom som følge av nye jobber innen handel, noe vi i næringen er stolte av.

Oslo Handelsstands Forening er helt enig med Oslos politikere i at vi må ha ambisiøse klimamål for byen vår. At færre i fremtiden vil eie egen bil og at fossilbilen skal fases ut. Men dette handler om en grunnleggende forståelse av hvordan livene i Oslo leves. At ute i bydelene hvor vi bor, er det tilnærmet umulig å få henting i barnehage, daglige innkjøp og levering på fotballtrening til å gå opp med det å ha en jobb – uten å ha bil tilgjengelig.

Politikernes jobb er ikke å ta stilling til om familier trenger bil eller ikke, men å sørge for at familienes biler og bilbruk er så miljøvennlig som mulig, gjerne i form av bildeling, el-bil, parkeringsanlegg som ikke er til sjenanse og som sørger for at hverdagslivet blir enklere.

Vi ber derfor Oslos byråd og folkevalgte om å endre forslaget til nye p-normer slik at vi kan sikre levende byområder, arbeidsplasser og lønnsom handel i Oslo.

Jon Anders Henriksen, direktør næringspolitikk, Oslo Handelsstands Forening

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse