Alle skal med

Norge er et godt land å bo i for de fleste av oss. Få er arbeidsledige, forskjellene er små og velferden er god i forhold til andre land. Men mye kan ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.08.2007 kl 09:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Norge er et godt land å bo i for de fleste av oss. Få er arbeidsledige, forskjellene er små og velferden er god i forhold til andre land. Men mye kan bli bedre.

Utfordringene er ulike i forskjellige deler av landet. En del eldre får ikke den omsorgen de fortjener. Noen steder er ikke skolen bra nok. Noen får ikke barnehageplass. Fritidsklubber, svømmebasseng og eldresentre er blitt stengt. Arbeidslivet er blitt tøffere for mange, og noen presses ut mens andre ikke får jobb.

I Nordre aker bydel har vi også en rekke utfordringer. Arbeiderpartiet vil gjøre noe med dette. Vi vil ha et samfunn hvor alle skal være med. Hvor de som trenger hjelp får det. Hvor vi løser de viktigste oppgavene i fellesskap. Derfor vil vi at velferden skal bygges ut i stedet for at det gis skattelette. Vi vil gjøre fellesløsningene bedre framfor å privatisere og sette omsorg og andre grunnleggende velferdstjenster på anbud. Vi vil satse på samarbeid framfor konkurranse når de viktigste oppgavene skal løses. Og vi vil motarbeide et samfunnssyn som bygger på egoisme og undergraver grunnlaget for fellesløsninger.

Hver eneste dag arbeider våre medlemmer og tillitsvalgte for å styrke fellesskapet og gjøre Norge bedre. Vi har fått til mye, men har veldig mye igjen å gjøre. Det er i Nordre Aker bydel vi lever våre liv, og det er her livskvalitet og trivsel skapes. Utdanning, eldreomsorg og barnehager er tilbud som må finnes der folk bor. For Arbeiderpartiet er det viktig at disse tilbudene formes gjennom et aktivt lokalt demokrati, der innbyggere og folkevalgte får mulighet til å utforme de best mulig tilbudene. Det er viktig at velferdsløsningene er tilpasset alle - uavhengig av kjønn, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn.

Fellesskap og rettferdighet er våre viktigste mål både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. De neste fire år vil vi i Nordre Aker Arbeiderparti fremme en politikk for bedre fellesskapsløsninger, og mer rettferdighet.

Tiende september er det valg til både bystyre og bydelsutvalg. Jeg ber hver enkelt av dere om å ta del i vårt demokrati og bruke stemmeretten denne dagen.

Ivar Christiansen

Nordre Aker Aps førstekandidat til bydelsurtvalget

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse