Åpenhet og barnehageutbygging

Nordre Aker jobber på spreng for å oppfylle politikernes løfter om full barnehagedekning. Ifølge bydelens Preben Winger ligger ny barnehagestatus på b...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker jobber på spreng for å oppfylle politikernes løfter om full barnehagedekning. Ifølge bydelens Preben Winger ligger ny barnehagestatus på bordet i månedsskiftet august/september. Det blir spennende tall.

Nordre Aker Budstikke skrev i vinter om Nordberg Barnehage. Omsorgsbygg ønsket å doble kapasiteten til barnehagen - fra fire til syv avdelinger. Nå trengs det enda flere plasser - og nytt forslag er hele ni avdelinger - med plass til rundt 160 barn - en tredobling. Det er det mange som er glade for - det spørs om ikke ventelistene for barnehageplass også for neste år blir lange. Likevel kan "fagfolket" - etater, arkitekter og andre fortelle at de færreste vil ha en barnehage som nærmeste nabo. Folk frykter støy, trafikk, mindre utsikt og mindre grønt. Til og med blant dem som står på venteliste for en sårt trengt barnehageplass, er det sikkert noen som ville protestert mot en barnehage rett utenfor hagegjerdet.

Nordre Aker Budstikke har denne uken intervjuet Oddvar Johansen. Han har bodd ved siden av Nordberg Barnehage lenge - og det har gått fint. Før sommeren mottok han forslaget til "nye" Nordberg Barnehage. Johansen - som selv er arkitekt - er sterkt kritisk til planene, og redegjør for hvorfor på en detaljert og profesjonell måte - naturlig nok. Han foreslår til og med en etter hans mening bedre løsning på utbyggingen.

Ett av anke-punktene til Johansen er forslagsstillers illustrasjonsskisse av den "nye" barnehagen. Den viser en enetasjes bygning mot nord. Det er derimot "reguleringsbestemmelsene" som bestemmer hvor høyt og hvor stort - og de bestemmer at bygget mot nord faktisk kan bli hele 11.5 meter - tre til fire etasjer- ifølge naboarkitekt Johansen. Kort sagt - til høringsutkastet er det lagt ved en skisse som viser et bygg i én etasje, men som Johansen påstår kanskje kan bli hele tre til fire etasjer.

Fremtiden vil vise hvordan "nye" Nordberg Barnehage etter hvert vil ta seg ut. Vi forstår godt behovet for flere barnehageplasser. En plass til minsten burde være en folkerett og ikke flaks. Full åpenhet i byggesaker er også viktig. Skal naboene bli med på lag med barnehageutbyggingen - må de også få bli med på åpent lag i planleggingen. Det blir det gode naboer ut av.

Full åpenhet i byggesaker er også viktig

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse