Arbeiderpartiet og pengestrømmene

 

Ifølge det engelske tidsskriftet Economics troner Norge øverst på listen over land som er best å bo i. Men likevel står nordmenn ovenfor utfordringer ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.09.2008 kl 10:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ifølge det engelske tidsskriftet Economics troner Norge øverst på listen over land som er best å bo i. Men likevel står nordmenn ovenfor utfordringer og problemer som kun kan løses gjennom gode politiske vedtak som videre påvirker samfunnet på en konstruktiv måte. Å bo i verdens beste land betyr ikke at vi ikke har politiske utfordringer. Hvis vi ikke hadde hatt politiske utfordringer ville Norge vært en utopi i verdenssammenheng.

Alle norske politiske partier ønsker det beste for sine velgere. I norsk politikk er ytterpunktene Rødt på venstresiden og Fremskrittspartiet på høyresiden. Det kan tilsynelatende være små politiske forskjeller mellom høyre og venstre siden i norsk politikk. Dette gjør det vanskeligere for velgerne å se konsekvensene av de valgene som gjøres under folkeavstemningen annen hvert år. I spørsmålet om retning i samfunnsutviklingen, står Arbeiderpartiet for gode sosiale løsninger og økt lokal beslutningsmyndighet. Mens høyresiden står for en nyliberalisme som tydeliggjøres gjennom å la markedskreftene styre samfunnsutviklingen samtidig ønsker høyresiden å sentralisere beslutningsmyndigheten (makten) og dermed svekke demokratiet. En viktig forskjell mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er hvor i samfunnet makten skal være. Maktfordelingen er av vesentlig betydning for samfunnsutviklingen. Penger er en av mange maktfaktorer og Arbeiderpartiet ønsker at pengestrømmene skal gå til økt offentlig velferd som gir befolkningen et bedre liv og et bedre samfunn å leve i. Fremskrittspartiet ønsker å styre pengene mot en pengesterk elite som kun har egeninteresser i det de gjør. Derfor støtter Stein Erik Hagen Fremskrittspartiet. Med andre ord så er en stemme ved valget i 2009 en stemme til hvor man ønsker at pengestrømmene skal gå. Arbeiderpartiet ønsker at pengestrømmene skal komme største delen av befolkningen til gode gjennom offentlige velferdsgoder og ikke komme den fra før så pengesterke elite til gode.

Knut Braaten

Nordre Aker Arbeiderparti

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse