ANNONSE
Annonse

«Arbeiderpartiet tåkelegger skolekutt»

Saida Begum og Per Morten Klette. Foto: KARL A. KJELSTRUP / OSLO KOMMUNE - STURLASON

DEBATT: Nå må Arbeiderpartiet bestemme seg. Innebærer Arbeiderpartiets skolepolitikken budsjettkutt, eller gjør den det ikke?

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.05.2018 kl 11:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

For de som ønsker klarhet i dette viktige spørsmålet er det lite å hente ved å lese hva partiets skolepolitiske talsperson Abdullah Alsabeegh kommuniserer. Den ene dagen hevder han og andre representanter fra Ap at de har styrket skolebudsjettet i Oslo med 1.800.000.000 kroner etter at de overtok makten høsten 2015 og at alle skoler derfor har fått romsligere budsjetter og økt handlingsrom. Det er rett og slett ikke riktig.

I Nordre Aker Budstikke forsøker Alsabeegh og Aps BU-representant Therese Ustvedt å bortforklare det faktum at Kringsjå skole er en av de store budsjett-taperne i år. Nå har det påståtte milliardløftet til Osloskolene forduftet og Ap forklarer at «når vi har begrensede midler betyr dette at vi vrir midlene til elever med større behov for mer ressurser i skolen.»

Før de rødgrønne partiene på rådhuset før jul i fjor banket gjennom skolebudsjettet og endringer i skolenes finansieringssystem, også kalt ressursfordelingsmodellen, kjempet Høyre og i de andre borgerlige partiene for å stanse dem. Vi lyttet til rektorer, driftsstyrer, Utdanningsetaten, Utdanningsforbundet, bydelsledere, ungdomsråd, elever og foresatte som fryktet konsekvensene. Høyre mente det måtte utredes en nedre grense for hva som er forsvarlige driftsrammer for en skole FØR finansieringsmodellen ble endret. Vi ønsket på den måte å skjerme skolene som ville få budsjettkutt til vi visste mer om hvordan lærernormen som de borgerlige partiene på stortinget hadde vedtatt ville påvirke skolebudsjettene i Oslo. Vi ble nedstemt av Arbeiderpartiet, SV, Mdg og Rødt.

Tidligere har Arbeiderpartiet med brask og bram fortalt at det aldri er skjevfordelt mer mellom Osloskolene. I dag skjevfordeles om lag 1 av 5 kroner av det totale grunnskolebudsjettet på fem milliarder. Alsabeeghs partikollega, tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl, forklarte at byrådet lager budsjett etter Robin Hood-metoden. Robin Hood tok ifølge myten fra de rike og ga til de fattige.

Dagens byråd under ledelse av Raymond Johansen gjør i realiteten det motsatte når de tar penger fra Osloskolene som allerede har de strammeste budsjettene. Det er «spesielt skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand som vil nyte godt av den nye tildelingsordningen» kunne vi lese i Dagsavisen, mens «skoler i vest, nordvest og indre by får redusert tildelingen noe.» Når Alsabeegh nå forsøker å bagatellisere skolekuttene heter det plutselig at det kun er «en liten del av midlene i Osloskolen som fordeles etter kriterier». En milliard er ikke lommerusk. En milliard er ingen «liten del».

Det kanskje mest oppsiktsvekkende med innlegget er allikevel Aps forsøk på å ta æren for andres politikk. De hevder at «byrådet har satt i gang en utredning som skal finne en nedre økonomisk grense for hva det koster å drive en skole.» Resultatene fra utredningen vil «Ap se i sammenheng med lærernormen» som fases inn til høsten. Når dette skrives har vi en situasjon hvor mange skoler styrer mot underskudd og bruker mer penger enn de har. Det skyldes byrådets hardhendte og unødvendige budsjettkutt og at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fra SV har gitt beskjed om at skolene ikke skal si opp lærere de ikke har penger til å lønne. Sannheten er at byrådet satser på at de borgerlige partiene på stortinget skal redde skolene fra byrådets budsjettkutt når lærernormen fases inn.

Vi vet at Oslo trenger 340 nye lærere til skolestart i august. Vi vet også at skolebyråden har gitt beskjed om at Osloskolen skal ansette 250 nye lærere. Hvorfor byrådet velger å ansette 90 færre lærere enn vi trenger er uforståelig. Det er det samme som å styre mot lærermangel. Høyre mener byrådet skal ta imot invitasjonen fra det borgerlige stortingsflertallet og sikre at Oslo får tidenes lærerløft. Så langt tyder ingenting på at det er Raymond Johansens plan. Snarere tvert imot. Det forteller oss i Høyre at Arbeiderpartiet ikke prioriterer skoleelevene i Oslo.

Saida Begum
Høyres skolepolitiske talsperson, Oslo bystyre

Per Morten Klette
Høyre, medlem i bydelsutvalget i Nordre Aker
og leder i Kultur- og oppvekstkomiteen

LES ALLE INNLEGGENE I DENNE DEBATTEN:

May-Brith Døssland (V): «Selv om en skole ligger på vestkanten, så betyr ikke det at skolen ikke har utfordringer»

Inga Marte Thorkildsen (SV): «Byrådet budsjetterer ikke i et øst og vest-skille»

May-Brith Døssland (V): «En ny lærerstilling veier ikke opp for nedskjæringen byrådet har gjort»

Therese Ustvedt, Abdullah Alsabeehg (Ap): «Finansiering av Kringsjå skole handler ikke om øst eller vest»

Ingeborg Briseid Kraft (V): «Det er ikke tvil om at skolefinansieringen handler om et øst og vest-skille»

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse