Argumenterer for en forhåndsbestemt konklusjon

Politikerne skal snart ta en avgjørelse om hvor massen fra Vettakollen høydebasseng skal kjøres ut. De skal forholde seg til et "faktagrunnlag". Utred...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.12.2009 kl 14:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Politikerne skal snart ta en avgjørelse om hvor massen fra Vettakollen høydebasseng skal kjøres ut. De skal forholde seg til et "faktagrunnlag". Utredninga ble gjort av Plan- og bygningsetaten, og den inneholder faktafeil og svært snåle vurderinger. Etter min mening bærer den preg av at konklusjonen er laget på forhånd, og så har man fylt den opp med argumenter og påstander som bygger opp under konklusjonen. Som kjent konkluderes at Gaustadveien bør benyttes. Dette underbygges med at det i Gaustadveien ikke bor folk inntil veien. Har man ikke sett alle blokkene som ligger langs veien? Nordbergveien forkastes, med hovedargumentet at det er så voldsom stor trafikk til butikken i kolonihagen. Man har altså ikke fått med seg at butikken ble nedlagt i 2007. Trosterudveien forkastes også som alternativ, bl.a. fordi det er så veldig vanskelig med all snøen der. Er det vanskeligere der enn i Gaustadveien? Hovedargumentet mot Trosterudveien er imidlertid at man frykter folkelig motstand. Er det i virkeligheten økonomisk motstand man frykter fra veien med en av Oslos mest velbemidlede befolkning?

I Gaustadveien ligger tre barnehager med til sammen rundt 200 barnehagebarn. Disse skal transporteres til og fra, i tillegg skal de få kunne gå på turer. Utredningen – med støtte fra politiet – mener dette er uproblematisk og ikke en trafikksikkerhetsrisiko, siden de har foreldre eller andre voksne til stede. Er det virkelig noen som synes virkeligheten er så enkel? Disse – og en mengde andre svært tendensiøse påstander – skal altså byens politikere basere sin beslutning på.

Alle skjønner at noen må bli rammet av lastebiltrafikk når vannforsyningen til Oslo vest skal sikres. Imidlertid bør hovedmålet være at færrest mulig blir minst mulig berørt.

Hovedbekymringen med Gaustadveien er alle barnehagebarna og deres sikkerhet, både når de skal hentes og bringes, og når de skal på tur. Videre bor det mange barnefamilier i blokkene, og barna skal gå til skolen på Kringsjå eller til barnehagen. På fritida skal de i ballbingen og noen må krysse veien. Anser ikke byråkratene og politikerne dette som noe trafikksikkerhetsproblem?

Venstre og Høyre har fremmet et alternativt forslag. Dette har ført byråkratene inn i en massiv forsvarsposisjon – øyensynlig med rystelser langt inn i Arbeiderpartiet. I sine tilsvar er det ikke grenser for hvor vanskelig det er å tenke alternativt.

Beboerne i Sognsvannsveien er det lett å ha sympati for – de blir hart rammet av trafikk der. Brukerne av kolonihagehyttene blir også rammet ved trafikk gjennom Nordbergveien, men de kan i hvert fall velge om de vil benytte fritidsboligen sin.

Det vestlige alternativet har på en merkelig måte unngått debatt. Men tør politikerne å utfordre beboerne i de kostbare villaene med høye gjerder? En løsning med innkjøring via Trosterudveien/Risbekkveien og utkjøring ned Rugdeveien vil ramme færre mennesker. Jeg ser at Vann- og avløpsetaten er svært bekymret for de arkeologiske utgravningene som måtte finne sted for å flytte på litt matjord. Matjorda kan legges tilbake når anlegget er ferdig. Det innvendes også at en slik vei må asfalteres og gis bedre standard enn store deler av Norges offentlige veinett. Men gjelder ikke disse innvendinger også traseen fra anleggsplassen til enden av Nordbergveien?

Til Tone Tellevik Dahl: Du skriver at Gaustadveibeboerne uansett blir rammet, og at det er det samme om lastebilene kjører begge veier eller om de kjører bare en vei. Til det er å si at hvis man tenker sikkerhet for barna, så er det i hvert fall noe lettere å forholde seg til tungtrafikk kun fra en kant. En rundkjøringsløsning vil sannsynligvis være gunstig uansett hvilken trasé som velges. Det hadde vært hyggelig om du i hvert fall prøvde å vise liknende engasjement for 200 barnehagebarn som du har for hekken i kolonihagen. Det hadde for øvrig vært flott om også Politietaten hadde interessert seg litt for barnas sikkerhet.

Politikerne må ta en avgjørelse, og jeg skjønner det ikke er lett. Noen vil bli rammet uansett hvilken trasé som velges. Jeg håper imidlertid at barns sikkerhet settes i høysete. Videre håper jeg at hensynet til fastboende vektes tyngre enn hensynet til eiere av fritidsboliger. Og jeg håper at den økonomiske evnen til å hyre inn dyre advokater ikke påvirker valget av trasé.

Jeg håper på en løsning der færrest mulig blir minst mulig berørt.

Hallgeir Bratberg

Gaustadveien

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse