Kommentar: «Asfaltering ville gripe inn i Akerselva Miljøpark»

Bente M. Larsen er gruppeleder for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget, og partiets BU-lederkandidat. FOTO: PRIVAT

– En oppgradert vei med nytt grusdekke vil gi bedre framkommelighet for alle brukergrupper, skriver Arbeiderpartiets Bente M. Larsen om asfalteringsforslaget langs Akerselva. Arbeiderpartiets gruppe har behandlet saken og fattet følgende vedtak:

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.06.2015 kl 09:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Arbeiderpartiet støtter byrådens beslutning om ikke å asfaltere turveien langs Akerselva fra Nydalen til Stilla. Vi synes det er en klok avgjørelse og er glad for at byråden tok hensyn til de klare synspunktene som framkom fra brukere av turveien, naboer og beboere i området.

LES OGSÅ: Miljøbyråden la asfaltplanene langs Akerselva i grus

Turveien langs Akerselva brukes til gåing, jogging og sykling – og asfaltering vil forringe opplevelsen og verdien av dette. Ved asfaltering settes rekreasjon og helseeffekter opp mot effektivt vedlikehold og sykkeltrafikk.

Det er i dag allerede en uheldig blanding av forskjellige trafikanter på veien som kan skape farlige situasjoner

Det er i dag allerede en uheldig blanding av forskjellige trafikanter på veien som kan skape farlige situasjoner, og som vil forsterkes ytterligere med et asfaltdekke. Hensyn til vintermåking kan ikke begrunne at det brukes så mye penger til opprusting/asfaltering av veien til fortrengsel for andre brukergrupper. Asfaltering av veien ville også gripe inn i Akerselva Miljøpark og påvirke naturmiljøet der.

Det er beklagelig at saken ikke er blitt politisk behandlet i Bydelsutvalget og at beboerne ikke er blitt involvert i prosessen og informert om tiltaket. Arbeiderpartiet er glad for at det ble tatt hensyn til naturområdene langs Akerselva og at folk fortsatt kan bruke grusveien til egne aktiviteter. En oppgradert vei med nytt grusdekke vil gi bedre framkommelighet for alle brukergrupper.

Bente M. Larsen
Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget, og BU-lederkandidat

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse