ANNONSE
Annonse

Sandakerveien 113-119:

Avantor svarer på ønsket om park

Illustrasjon av foreslått park mot Sandakerveien. (Illustrasjon: Avantor AS)

DEBATT: Avantor har registrert at det har vært en del leserinnlegg både fra naboer og bydelspolitikere i forbindelse med at vi har fremmet et forslag til omregulering av vår eiendom i Sandakerveien 113-119. Flere av innleggene påpeker behovet for en større park i Nydalen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.12.2017 kl 18:51

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Avantor er enig i at dette er en viktig og nødvendig debatt. Man kan imidlertid ikke frikoble dette helt fra at Avantor som eier av den aktuelle eiendommen har vesentlige rettigheter i forhold til bruken. Heller ikke at utviklingen av Nydalen og Storo forutsettes basert på vedtatte overordnede planer, først og fremt kommuneplanen for Oslo mot 2030, men også relevante kommunedelplaner, blant annet Kommunedelplan for torg og møteplasser. Det er også litt forunderlig for oss som eier å registrere at profilerte bydelspolitikere går ut med disse tankene uten å reflektere noe rundt hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha for kommunen dersom privat eiendom omreguleres til park.

Prosjektdirektør Terje Løvold, her avbildet sammen med administrerende direktør i Avantor AS, Øystein Thorup, og modellen «Masterplan Nydalen pluss». Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Det er videre fra Avantors side viktig å påpeke at eiendommen allerede har en gjeldende regulering som eier kan velge å legge til grunn for videre utvikling. Sandakerveien 113-119 ble i 2001 regulert til byggeområde for kontor, industri, lager, bevertning og forretning med maksimal utnyttelse på 50.000 m2. I forbindelse med at vi i 2014 utarbeidet vår egen masterplan og visjon for fremtidens Nydalen, Nydalen+, og at den reviderte kommuneplanen for Oslo mot 2030 kom parallelt med dette, følte vi behov for å vurdere bruken av denne eiendommen i et noe annet perspektiv. Fortetting i knutepunkter, ønske og behov for flere boliger, bedre tilrettelagte torg og møteplasser og sist men ikke minst mer liv i byggenes førsteetasjer og på gateplan ble påpekt som viktige strategier for den fremtidige byutviklingen i området.

Avantor har derfor ønsket å bidra med et prosjekt som kan tilføre bydelen og byen kvaliteter som gjeldende regulering med et stort næringsbygg på 50 000 m2 ikke kan gi. I gjeldende regulering er det riktig nok lagt inn et parkbelte på ca. 1,8 da i øst, som en buffer mot Gunnar Schjelderups vei. Denne parken vil etter vår vurdering ha begrenset verdi som rekreasjonsområde, både fordi den fremstår som et langt og smalt parkbelte i tillegg til at det vil bli liggende i skyggen store deler av dagen.

Illustrasjon av gjeldende regulering sett fra nord. Gunnar Schjelderups vei til venstre i bildet (før utbygging av Nydalen kvarter).

Avantor har derfor foreslått et alternativt prosjekt hvor vi viser at det innenfor gjeldende overordnede planer og arealkrav kan utvikles et prosjekt med 400-450 nye boliger, et nærings- og eller undervisningsbygg mot Sandakerveien med utadrettet virksomhet i første etasje. Dette prosjektet tilfredsstiller alle normkrav kommunen har satt til utearealer, møteplasser og park. Plan og bygningsetaten bekrefter også dette i saksfremstillingen. Prosjektet viderefører tankene fra Nydalen+ om å etablere en grønn akse mellom Nydalen og Storo som legges over T-banekulverten som krysser tomta. På sikt kan denne videreføres på baksiden av Storo-senteret. Videre viser prosjektet en park på den nord-vestre delen av tomta, mot Sandakerveien. Parken er ca. 2,5 da. og vil fremstå som en åpen romslig plass med definerte «plassvegger» i form av ny bebyggelse. Parken vil binde sammen den grønne aksen mot Storo videre vestover ned til Gullhaug Torg. Avantor har også samarbeidet med OBOS, som har kjøpt trykkeriet til Schibsted for en tid siden, som også ser for seg å utvikle sin eiendom til boliger på sikt. Målet med dette samarbeidet har først og fremst vært å utvikle og ivareta begge eiendommenes grønne strukturer. Det er blant annet foreslått at parken i Sandakerveien 113-119 utvides med en tilstøtende park hos OBOS. Totalt vil man da ha en park på opp mot 6,0 da. som vil fremstå som en stor og solfylt park med plass til flere aktiviteter og rekreasjons-muligheter. I tillegg legges det opp til et grønt gatetun mellom de to eiendommene, i aksen mellom Gunnar Schjelderups vei og Sandakerveien.

Illustrasjon av foreslått park mot Sandakerveien. (Illustrasjon: Avantor AS)

Etter Avantors mening er dette et bedre byutviklingsprosjekt for Nydalen Storo enn det gjeldende regulering med et næringsprosjekt på 50.000 m2 er.

Som kjent valgte Plan og bygningsetaten å utarbeide to alternative prosjekter til offentlig høring. Begge disse alternativene har lagt inn større park enn det Avantor foreslår, og den totale utnyttelsen er vesentlig redusert. Plan og bygningsetaten begrunner dette med at man har foretatt en skjønnsmessig vurdering. Avantor mener dette er i strid med overordnede planer og at den forutsigbarhet en tomteeier kan forvente er satt fullstendig til siden. I denne sammenheng er det også på sin plass å henvise til at Oslo kommune ved Plan og bygningsetaten har utarbeidet det som kalles «Tiltaksliste for offentlige rom Storo Lillo» hvor man blant annet har forutsatt at det skal etableres en bydelspark i området, nemlig Vitaminparken. Denne skal ligge på sydsiden av eiendommene i Vitaminveien 4 og 6 og Nycoveien 1. Det synes som få naboer og bydelspolitikere er kjent med det reelle innholdet i denne planen og at Vitaminparken er ment å være den sentrale bydelsparken i området.

Avantor er fortsatt i dialog med kommunen i forhold til planene for Sandakerveien 113-119. Noe bearbeiding av forslagene er aktuelt, men på nåværende tidspunkt er det forholdsvis usikkert hva som blir resultatet av en slik dialog, om det vil bli vedtatt en ny plan eller om gjeldende regulering fortsatt vil ligge til grunn for bygging på eiendommen.

Avantor mener at det er behov for flere boliger i Nydalen selv om det har vært noe uro og prisnedgang i boligmarkedet det siste året. Dersom det blir fremmet og vedtatt et prosjekt med boliger i Sandakerveien 113-119, vil det sannsynligvis ta enda minst ett år før planen er vedtatt, og sannsynligvis ytterligere 4-5 år fra man begynner å bygge til den siste leiligheten står ferdig. Dagens boligmarked vil ikke være representativt for hele denne perioden. På sikt vil det alltid være behov for nye boliger i et eller annet omfang. Nydalen som boligområde har de siste årene betydelig styrket sin markedsposisjon. Med sentral beliggenheten, god kollektivdekning, gode servicetilbud, kombinasjon av boliger, kontorer og undervisning, har vi stor tro på at området vil bli enda mer attraktivt over tid og parallelt med at utviklingen av området fortsetter. Avantor har så langt ikke hatt noen strategi om å bygge leiligheter for utleie, og vi har heller ikke planer om dette i forhold til Sandakerveien 113-119. Her tenker vi oss normale, gode leiligheter med en variert sammensetning i størrelse og som selges i markedet. Vi mener også at mange av leilighetene og områdets uteområder, slik vi har planlagt det, vil være et meget god alternativ til familier med barn som ønsker å bo sentralt og samtidig i nærheten av gode rekreasjonsområder og kort vei ut i marka.

Terje Løvold

Prosjektdirektør, Avantor AS

LES DE TIDLIGERE INNLEGGENE:

MDG: Vil ha grønne lunger i Nydalen

Rødt: «Stor grønn park i Nydalen. Fernanda Nissen Park?»

Venstre: «Ja, Nydalen trenger en park»

«Mitt hjerte banker for Nydalen! – Det var mer lys og luft her før»

Bydelsutvalget i Sagene: Sandakerveien 113-119: Boliger vant med én stemme, mot park

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.