Barna på Disen skole kan reddes

Trangbodd: Disen skole har dårlig plass. Dette kan det gjøres noe med, men snart er toget gått for kjøp av nabotomter.

Selv om Disen skole ikke alene kan løse områdets behov for skoleplasser, så kan i det minste barna reddes fra en "sild i tønne"-tilværelse. Skolen har...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Selv om Disen skole ikke alene kan løse områdets behov for skoleplasser, så kan i det minste barna reddes fra en "sild i tønne"-tilværelse. Skolen har i dag et underskudd på uteareal på ca. 9 mål tomt, i følge den normen som legges til grunn i Sosial og helsedirektoratets rapport IS-1130 av 2003. Disen skole har i dag ca. 13 mål uteareal, mens IS-1130 foreskriver 22 mål uteareal for en skole av denne størrelsen. Dvs. for 588 barn. Allerede til høsten vil skolen ha ganske nøyaktig 500 barn, og selv da burde utearealet være på 18 mål!

Utdanningsetaten, ved avdelingsdirektør Harald Øvland, har (g)estimert Disen skole til å nå en grenseverdi på 80% full i 2010, men allerede i år, i 2006, er man 20 elever over dette tallet. Faktisk er skolens areal så bebygd at 2. og 3. etasje over SFO ikke kan settes under tak, for da er man over Plan- og Bygningsetatens regler for tomteutnyttelse.

Men dette kan løses! Nabotomter er til salgs, og kan gi tilskudd på flere mål tomt. Dette er noe som gjør at skolen både får en skolegård som barna kan leve med, og skolen har ytterligere mulighet til å bygge flere klasse- eller spesialrom! Men hva gjør Torger Ødegaard? INGENTING! Her ofres igjen de svakeste i samfunnet, som står rettsløse midt i storkapitalen, og uten beskyttende regler som f. eks.Arbeidsmiljøloven gir ansatte i næringslivet!

Disen Skole har dessuten en farlig nedkjøring til skolegården, som både lastebiler til skolen og personbiler til en blokk på nabotomten benytter. Nedkjøringen er en farlig og svingete bakke, som om vinteren så vidt gir plass til en personbil og et barn i samme trasé! Dessuten går den rett ned i den nye skolegården som anlegges i neste byggetrinn, i skolen randsone.

Dette kan også løses.Det ligger en annen nedkjørsel nesten klar til bruk! Ved å oppgradere denne og legge all trafikk her, kan dagens nedkjørsel stenges og arealet innlemmes i skolegården. Dette vil gi en lenge etterlengtet akebakke for barna. Den forrige ligger nå under det nye bygget på skolen! Kostnadene for dette er minimale, og et borettslag på nabotomten er villig til å bidra til å få dette til! Dessverre er verken Utdanningsetaten eller Torger Ødegaard villige til å gjøre dette enkle kunstgrepet, og sikre barnas opphold og lek i skolegården. Trafikken til og fra skolen, blandet med trafikken fra en miniblokk på nabotomten, gjør denne situasjonen uholdbar! Må det en ulykke til?

For små midler kan skolens hverdag bli atskillig bedre, og langt mer trafikksikker! Vi oppfordrer derfor Utdanningsetaten og Torger Ødegaard om å ta situasjonen på alvor og løse dagens problemer ved Disen skole!

Helge Holter

For Foreldreaksjonen for Disen skole

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse