«Beboeraksjon Oslo» vil bevare byens levende nabolag

Jon Holm fra Nydalen vel og Nydalen Øst, og Hans Chr Opsann fra Nydalen Vest. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

DEBATT: «Beboeraksjon Oslo» er en politisk uavhengig og nøytral sammenslutning av 22 forskjellige organisasjoner, velforeninger og beboergrupper fra hele Oslo.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.02.2018 kl 19:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta

Utviklingsområder i Nordre Aker

I Kommuneplanen 2015 ble nedre Grefsen utpekt til utviklingsområde, som en del av "Storo", med betydelig høyere utnyttelse enn i dag.

Hverken beboere eller lokalpolitikere fanget opp hva kommuneplanvedtaket i 2015 betydde for nedre Grefsen, før vinteren 2016.

I forslaget til Kommuneplan 2017 ble Nydalen Øst foreslått som utviklingsområde kategori A, mens Nydalen Vest ble foreslått som utviklingsområde B. Også Nedre Grefsen ble i forslaget plassert i kategori B.

Kategori A: "Områder med i hovedsak nærings- og industribebyggelse hvor det legges det opp til en områdeutnyttelse på 100 prosent. Noen av områdene ligger ved kollektivknutepunkt og her legges det opp til områdeutnyttelse på 125 prosent"

Kategori B: avgrensede områder med i hovedsak småhusbebyggelse, hvor det legges opp til høyere utnyttelse enn i dag, men uten av spesifikk områdeutnyttelse er angitt

Bakgrunnen for at «Beboeraksjon Oslo» ble opprettet sommeren 2017, var den omfattende debatten i aviser, på lokale møter og i sosiale medier om kommuneplanen og byrådets forslag om videreføring av planer. Innbyggerne følte at byutviklingen går på bekostning av allerede gode og velfungerende bomiljøer, og skjer uten reell medvirkning fra dem som blir sterkest berørt.

Se bildet større

Mohammad Arshad, Tina Rødal (fra Manglerud), Marianne Tveit (fra Grefsen) og Marianne Storhaug (fra Smestad) i Beboeraksjon Oslo under møtet i august 2017. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

«Beboeraksjon Oslo» går inn for at fem prinsipper legges til grunn for byutviklingen i Oslo:

1. Oslos byutvikling må baseres på bærekraftige mål for befolkningsvekst og en tydelig visjon for hvordan byen vår blir et godt sted å bo, også i fremtiden. Byutviklingen må bevare levende nabolag og sikre riktig mangfold. Funksjonalitet, trivsel og kvalitet skal sikres.

2. Byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø. Fortetting skal ta utgangspunkt i eksisterende bomiljøer slik at kvaliteten i disse forbedres, ikke forringes. Fortetting skal skje i samråd med nåværende beboere og i harmoni med eksisterende bebyggelse.

3. Byutvikling skal være velfunderte prosesser som tar tilstrekkelig tid.

4. Lokaldemokratiet, beboere og velforeninger, skal ha mulighet til reell medvirkning på et tidligst mulig stadium.

5. Full konsekvensutredning skal utføres før beslutning om større endringer.

Den 30. august i fjor arrangerte «Beboeraksjon Oslo» et folkemøte på Marienlyst skole om byutvikling.

Se bildet større

Aulaen på Marienlyst skole var fullsatt 30. august i fjor. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES OGSÅ: Beboeropprør mot Rådhuset – Sammen står vi sterkere!

Cirka 500 personer var til stede på møtet. Byråd for byutvikling og politikere fra ni partier fikk spørsmål om sine standpunkt til kommuneplanens opplegg for fortetting, høyhusbebyggelse og rasering av småhusområder.

Engasjementet på folkemøtet og i den offentlige debatten om kommuneplanen, førte til at bystyret fant det nødvendig å se på kommuneplanens utkast til byutviklingsstrategi på ny.

Se bildet større

Panelet under Beboeraksjon Oslos møte 30. august 2017: Panelet: Åsmund Strand Johansen (SV), Ola Elvestuen (V), Anders Røberg-Larsen (AP),Camilla Wilhelmsen (FrP), Hanna Marcussen (MDG), Mikkel Ø. Haugen (R), Oddbjørg Minos (KRF), Eirik Lae Solberg (H), Bjørg Sandkær (SP) og Beate Folkestad Habhab (MDG). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

6. september vedtok bystyret blant annet at pågående detaljreguleringer på Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, Karlsrud, Lindeberg og Oppsal stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning er gjennomført. Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi skal behandles samlet, og det skal fremmes et helhetlig forslag for bystyret.

LES OGSÅ: Fortetting satt på vent i Oslo

«Beboeraksjon Oslo» vil aktivt arbeide for at våre prinsipper for byutvikling får gjennomslag i kommuneplanens byutviklingsstrategi.

Beboeraksjon Oslo er selvfølgelig ikke imot at det bygges nytt i Oslo. Men vi går imot en byutviklingspolitikk der det fires på kravene til boligstandard, bo- og luftkvalitet, sol, lys, støy og uteområder for å tilfredsstille eiendomsutviklernes ønske om å bygge så høyt og tett som mulig.

Oslo er utnevnt til Europas miljøhovedstad 2019. Det forplikter byrådet og bystyret.

En miljøhovedstad bevarer levende nabolag, de raseres ikke!

Skrevet av medlemmer i styret for Beboeraksjon Oslo: Knut Elgsaas fra "Et bedre Oppsal", Tina Rødahl fra "Ja til et grønt og varmt Manglerud" og Hroar Møthe fra «Aksjon Holtet»

Videreformidlet av Marianne Tveit, Nedre Grefsen, Jon Holm, Nydalen Øst og Hans Chr Opsann, Nydalen Vest

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger. Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse