Bedre miljø i bydelen uten bommene på Lofthus

Ved å fjerne begge bommene i Lofthus-området blir trafikken øst- og vestover mer balansert, skriver Terje Knutsen. Arkivfoto

Jeg har fulgt med på det som er skrevet om bommen på Lofthus i det siste, og det er ikke vanskelig å forstå at de som bor i nærområdet er komfortable ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.11.2008 kl 10:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Jeg har fulgt med på det som er skrevet om bommen på Lofthus i det siste, og det er ikke vanskelig å forstå at de som bor i nærområdet er komfortable med å ha denne bommen. Ved en fjerning vil selvfølgelig trafikken tilta her, og avta andre steder. Jeg synes imidlertid at det blir navlebeskuende å ikke se på trafikkbildet i et litt større perspektiv.

Det bor stadig flere i vår del av bydelen – (undres hvor mange biler de som snart flytter inn på Oslo vei tomta tilsammen vil ha?) – og med sterkt tiltagende antall biler som daglig skal inn og ut av området. Kjelsåsveien kan nevnes spesielt. For de som skal vestover finnes det langt flere muligheter enn for de som skal kjøre østover, spesielt oppover Trondheimsveien. Hva er poenget med å tvinge flest mulig biler innom Sinsenkrysset? Særlig om vinteren skrives det mye om hvor dårlig luften er langs ring 3! Det er flere barnehager i området som har for dårlig luftkvalitet. Videre kan man spørre seg om hvorfor beboere i andre boligstrøk skal finne seg i økende trafikk.

I dag er Trondheimsveien en helt annen enn for mange år siden (egen kollektivfil) samt at ombyggingen av Ring 3 ved Storokrysset er avsluttet – I denne perioden kunne man forsvare bommen.

For å fordele gjennomgangstrafikken er det naturlig at også bommen i Lofthusveien åpnes. Jeg håper selvsagt at det blir en slutt på pøbelstrekene ved Mons Søviks Plass selv om bommen forblir. Pengene som er blitt brukt her burde heller brukes på gang- og sykkelveier, når det evt ikke er noen bom å vedlikeholde. Ved å fjerne begge bommene i området blir trafikken øst- og vestover mer balansert. Jeg er sikker på at antall kjørte km i bydelen ikke vil tilta – snarere tvert imot, da en slipper omkjøringer. En videre konsekvens vil bli redusert køståing og tomgangkjøring fra Skeidbanen og nedover i rushtiden – positivt for miljøet i området Bjerke – Sinsen – Storo.

Jeg tar for gitt at våre folkevalgte i lys av dagens og framtidige prognoser om antall beboere nord for Ring 3, evner å se på den totale trafikkavviklingen i bydelen med nye øyne.

Terje Knutsen

Grefsenbeboer som både sykler, busser og kjører bil til og fra jobb

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse