ANNONSE
Annonse

Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede i Oslo

Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

DEBATT: For et sosialliberalt parti som Venstre er det svært viktig at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet ut fra sine forutsetninger.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 23.01.2017 kl 16:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

I Dagsavisen 25. november i fjor presenteres dagens situasjon for blinde og andre med spesielle behov i Oslo når det gjelder mulighetene for å ta seg fram i byen. Camilla Wilhelmsen i Oslo Frp tok her opp forslag om å bevilge 15 millioner kroner til universell utforming av det utvendige miljø i hovedstaden, noe Oslo bystyre behandlet på sitt møte 7. desember.

Dag Gaute Gaasemyr.

Forslaget om økte midler til universell utforming, som både Frp, Høyre, Krf og Venstre stod bak, ble nedstemt i bystyret.

For et sosialliberalt parti som Venstre er det svært viktig at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet ut fra sine forutsetninger. Derfor er det svært viktig at en storby som Oslo prioriterer universell utforming, slik at mennesker med spesielle behov kan ferdes i byen uten større problemer.

Høye fortauskanter og vansker med å komme inn på offentlig transportmidler uten egen hjelp er noen eksempler som kan gjøre hverdagen til en rullestolbruker krevende.

Slik ovennevnte artikkel i Dagsavisen også tar opp, er det er problem for blinde og svaksynte at lydsignal ved lyskryss ikke virker. Skal Oslo bli en by hvor alle kan komme seg fram dit de skal, er god tilrettelegging for bevegelses- og synshemmede svært viktig.

Oslo Venstre har en rekke tiltak for å bedre funksjonshemmedes vilkår i sitt program. Ett eksempel er å sørge for flere boenheter i privat eller ideell regi, under husbankens virkemidler.

I tillegg går Oslo Venstre inn for å gjøre anbudsprosessene for individuelle hjelpetiltak mer langsiktige, og at brukeren eller nærmeste pårørende skal kunne delta i utformingen av anbudet. Slik vil personer med behov for hjelpetiltak få mer forutsigbarhet i hverdagen, samtidig som de sikres god brukermedvirkning. Fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistent (BPA) er også noe Oslo Venstre vil jobbe for denne bystyreperioden.

Venstre har lang tradisjon for å prioritere vilkårene for svakerestilte grupper i samfunnet. Kjernen i politikken vår er, og har vært, at alle mennesker skal få mulighet til å ta ressursene sine i bruk. Derfor er det viktig at Oslos politikere legger til rette for dette også når det gjelder mulighetene til å ferdes i byrommet for alle byens borgere. Et samfunn med plass til alle uavhengig av funksjonsevne vil også bli et mer humant og raust samfunn, noe som trengs i en stadig mer usikker verden.

Dag Gaute Gaasemyr
Lokalpolitiker for Venstre

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse