Berg gård og Bergskogen i fare

Det handler om å ta vare på viktige verdier skapt for mange generasjoner siden. Hovedbygningen på Berg gård er bygget på slutten av 1700-tallet. Bygn...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det handler om å ta vare på viktige verdier skapt for mange generasjoner siden.

Hovedbygningen på Berg gård er bygget på slutten av 1700-tallet. Bygningen har en vakker arkitektur og er et smykke for byen og gleder alle som daglig ferdes i dens nærhet.

I tilknytning til gårdsanlegget ligger Bergskogen. – en plantet bøkeskog med hele 40 trær. Trærne har store trekroner og er med på å gi strøket den identitet det har i dag. Bøkeskogen er Norges nordligste. Sammen med bøketrærne finnes det også gamle eiketrær og noen fine gamle asketrær. Bergskogen fremstår som en av Oslos mest verneverdige edelløvskoger.

Det er mange rødlistede insekter og planter i skogen som i et fellesskap danner et meget interessant biologisk mangfold.

Skogen er meget sårbar, og blir bruken kraftig utvidet, vil slitasjen på området bli altfor stor, og uopprettelig skade vil skje.

Bruk og pleie av skogen må i framtiden gjøres ved at det innhentes råd og veiledning fra kompetente fagfolk, og disse må bli fulgt.

Planen om å utvikle en storbarnehage med plass til 160 barn må ikke gjennomføres. En så stor barnehage vil, i tillegg til allerede eksisterende bruk av området, være med på å ødelegge skogen og det økologiske mangfold som finnes.

Veiene som fører frem til Berg gård, er meget smale villaveier hvor det allerede i dag kan oppstå store problemer. En ekstra belastning ved å bygge ut 160 nye barnehageplasser betyr minst 350 bevegelser med bil hver eneste dag barnehagen er åpen. For å få planene mer akseptable har man valgt å kalle det hele for en midlertidig etablering. Dette er å lure folk til å yte mindre motstand mot planene. Dette er ikke akseptabelt, og vi ber ansvarlige politikere fra alle partier om å gripe inn for å stoppe planene.

Berg, Nordberg og Sogn vel har en tilslutning på om lag 900 hustander i området. Vi vil sette Berg gård og Bergskogen på agendaen på vårt årsmøte som vil bli avholdt 28. april i Tåsen seniorsenter. Årsmøtet er åpent for alle. Beboerne i vårt velområde vil følge nøye med på hvorledes den enkelte som har beslutningsmyndighet, vil stemmer i sakens anledning.

Berg, Nordberg og Sogn vel

v/Kjell Vinje

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse