ANNONSE
Annonse

Best i byen på barnehage

nn Det er noe å være stolt av, resultatene fra siste opptelling av barnehageplasser i hovedstaden. Bydel Nordre Aker har opprettet desidert flest nye ...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

nn Det er noe å være stolt av, resultatene fra siste opptelling av barnehageplasser i hovedstaden. Bydel Nordre Aker har opprettet desidert flest nye barnehager av alle Oslos bydeler – nesten 1000 nye plasser siden 1. januar 2004 (og frem til 1. januar i år). Nestleder i kultur- og oppvekstkomiteen, Lill Pleym (SV) sier i dagens avis at hun er stolt av at bydelspolitikerne i hele perioden har klart å holde fokuset på å etablere nye barnehageplasser. De som har vært til stede i bydelsutvalgsmøtene de siste årene, eller lest sakspapirene, har fått med seg at bydelsadministrasjonen i hvert møte har måttet legge frem oversikter over barnehagestatusen i bydelen, og oversikter over planlagte barnehager.

nn Barnehageplasser er bra. Det er viktig for alle barn å få muligheten til å leke og lære sammen med andre barn og flinke ansatte. La oss også håpe at antall førskolelærere vokser i takt med antall barnehageplasser.

– Barnehageassistenter må få mulighet til å kvalifisere seg til å bli pedagoger og styrere i barnehagene, sier SVs Siavash Sangtarash til www.nordreakerbudstikke.no. Han arbeider selv i en Oslobarnehage, og tok opp dette i sitt innlegg under partiets landsmøte i Bergen. Et godt poeng! Og som Pleym sier i dagens avis – nok barnehageplasser er viktig for likestillingskampen. Det er hyggelig å se at regjeringens ambisiøse ambisjoner om full barnehagedekning faktisk er innen rekkevidde. Men det bør den jo også være – f.o.m. høsten blir det innført lovfestet rett til barnehageplass.

nn Men barnehager skaper også konflikter – i hvert fall utbyggingen av nye plasser. Nærmiljøet frykter ofte tap av grønne lunger, og trafikkbelastning. Selv om Nordre Aker så godt som har dekket sitt eget barnehagebehov, fortsetter vi å bygge ut. "Vi må jo være med på å skaffe barnehageplasser til andre som trenger det i Oslo" sier Pleym. Og det er også beskjeden fra Rådhuset. Unødvendig og urettferdig? Vel, det er lettere å finne mulige barnehagetomter i Nordre Aker enn eksempelvis i indre by. Men da må jo også de andre bydelene med "god plass" bygge ut flere plasser enn de selv har bruk for. Til sammenlikning ligger både Vestre Aker og Ullern langt ned på listen – i forhold til Nordre Aker når det gjelder utbygging av nye barnehager. Nabobydelene har kun skaffet halvparten av hva Nordre Aker har klart. Det er vel kanskje flere grunner til det.

La oss også håpe at antall førskolelærere vokser i takt med antall barnehageplasser

Det er hyggelig å se at regjeringens ambisiøse ambisjoner om full barnehagedekning faktisk er innen rekkevidde

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse