ANNONSE
Annonse

Kommentar:

Blokker på tolv etasjer i et villaområde er meningsløst

Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget i Nordre Aker, Bente M. Larsen, og nestleder i miljø-, plan- og samferdselskomiteen, Terje Olav Moen, i villabebyggelsen på Nedre Grefsen. Foto: NORDRE AKER ARBEIDERPARTI

– Å planlegge 12-etasjers blokker i et etablert villaområde som Nedre Grefsen, som verken er «stasjonsnært» eller har slitne gamle industritomter, er meningsløst.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Arbeiderpartiet i Nordre Aker har med stor bekymring blitt kjent med de boligutbyggingsplanene for Nedre Grefsen som foreligger i Oslos kommuneplan fram mot 2030. Planene om en massiv utbygging av villaområdet – fra dagens 260 boliger til et bymessig område med 2500 boliger, blant annet basert på 12 etasjers blokker – har selvsagt ikke vår tilslutning. Et slikt inngrep i en etablert småhusbebyggelse kan ikke forsvares med argumentene om at Oslos befolkningsvekst tilsier massiv boligbygging i årene som kommer. Det må være noe fornuft i balansen mellom vekst og vern.

LES BAKGRUNN: Åpner for å fortette hele småhusområdet på nedre Grefsen

Nordre Aker Arbeiderparti har gjennom bydelens politiske organer gitt sin fulle tilslutning til den boligfortetting som allerede har funnet sted i Nydalen og som planlegges i Frysja-området. Her utnyttes gamle industri- og næringstomter til fornuftig boligreising, som et betydelig bidrag for å møte Oslos befolkningsvekst. Vi har også gitt vår tilslutning til utbygging i tilknytning til såkalte «stasjonsnære områder» (500 meter fra en jernbane- eller T-banestasjon), som for eksempel området rundt Grefsen stasjon.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Nordre Aker bydel har derfor tatt og vil fortsatt ta sin betydelige andel av Oslos totale boligutbygging. Vi i vår bydel har ingenting å skamme oss over når det gjelder vårt samfunnsbidrag for å møte hovedstadens store utfordringer knyttet til befolkningsveksten.

Men å planlegge 12-etasjers blokker i et etablert villaområde som Nedre Grefsen, som verken er «stasjonsnært» eller har slitne gamle industritomter, er meningsløst.

Det er som kjent forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haka. Skulle en slik plan bli realisert, er det jo i realiteten en total rasering av eksisterende bebyggelse på Nedre Grefsen. Og vi skal ikke glemme at det allerede pågår en betydelig fortetting i området ved at det bygges boliger på ledige tomter, og eksisterende villaer påbygges og utvides. Gamle hus rives og tomter graves ut for å få på plass flere boliger. Dette skjer innenfor den såkalte Småhusplanen, som setter rammer for utnyttelse, utseende og naturlig tilpasning til omgivelsene.

Nedre Grefsen tar derfor allerede sin andel av den nødvendige boligveksten, men innenfor rammer tilpasset eksisterende miljø, og ikke som en rasering av det samme miljøet, slik Kommuneplanen antyder.

LES OGSÅ: Kommentar: «Rasering av nedre Grefsen blir en miljøskandale»

Med rette spør lokalbefolkningen: Hvor har bydelens politikere vært under saksbehandlingen? Hvorfor er ikke vi som berøres blitt hørt? Hvorfor har vi ikke fått delta i en prosess?

Her har både Rådhuset og bydelens organer sviktet. For å svare på det som har skjedd på lokalpolitisk nivå: Verken bydelsutvalget eller miljø-, plan- og samferdselskomiteen, som er det politisk valgte organet for å behandle saker som dette, har fått seg forelagt kommuneplanens vurderinger av utbyggingen og mulige konsekvenser for Nedre Grefsen.

LES OGSÅ: Mener dette området kan være modell, dersom nedre Grefsen skal fortettes

I bydelsadministrasjonens framlegg til saksbehandlingen i de politiske organene har ikke et så kontroversielt spørsmål vært løftet inn som en sak som burde ha krevd særskilt drøfting. Bydelsutvalget behandlet kommuneplanen fra det forrige byrådet våren 2014. Vi har gått tilbake i gamle saksdokumenter fra den gang og fram til denne dag. Kommuneplanens skisse for utbygging på Nedre Grefsen er fraværende. I likhet med alle andre ble vi først kjent med dette og den mer detaljerte planen for utvikling av Grefsen-området gjennom informasjon i åpen halvtime i siste bydelsutvalgsmøte.

Nok om det. Siste ord er selvsagt ikke sagt. Kommuneplanen er rullerende, og en revidert plan skal vedtas om fire år. Allerede om to år vil man starte arbeidet med revisjonen, og i den prosessen kan vi garantere en helt annen form for involvering av lokalbefolkningen og på lokalpolitisk nivå.

Vi får håpe det nye byrådet og bystyret også ser urimeligheten i dette forslaget. Vi fra Arbeiderpartiets side i bydelen skal gjøre vårt for å få stanset de foreliggende planene, både gjennom å påvirke vår egne politikere i byråd og bystyre i Rådhuset og gjennom den politiske behandlingen lokalt.

Bente M. Larsen
Leder av Arbeiderpartiets gruppe i bydelsutvalget

Terje Olav Moen
Nestleder i miljø-, plan- og samferdselskomiteen

Følg saken rundt «kommunedelplan-avsløringen» her.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse