Bommen på Lofthus

Områdene Lofthus, Disen og Årvoll ble stengt for gjennomgangstrafikk fordi dette allerede på 1970 tallet ble et stort problem for hele nærmiljøet. Den...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.11.2008 kl 10:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Områdene Lofthus, Disen og Årvoll ble stengt for gjennomgangstrafikk fordi dette allerede på 1970 tallet ble et stort problem for hele nærmiljøet. Den gangen sto bilene i kø opp hele Lofthusveien.

Dette området har vært og er et populært og trivelig boligområde. Som kjent er det et stort press på alle barneskolene i området, dette fordi det er et område det bor mange barnefamilier og det er stadig flere som flytter hit. Med andre ord et område det ferdes mange små og store langs veien til og fra skole og andre gjøremål.

Siden 1970 tallet har veitrafikken blitt tredoblet og trafikken på Trondheimsveien og ring 3 er en av de mest trafikkerte veistrekninger i landet. Det sier seg selv hvis en skulle åpne bommen på Lofthus vil dette medføre en meget stor gjennomgangstrafikk. Konsekvensen for Årvoll/Lofthus og resten av Grefsen/Kjelsås området vil bli meget uheldig. Dette vil få store negative konsekvenser for bomiljøet for veldig, veldig mange. Løsningen på å avlaste Sinsenkrysset og hjelpe de som synes det er ubekvemt med en bom er ikke å slippe flere tusen biler i døgnet gjennom et boligområde!

Morten Hegge

Lofthus

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse