Bruk er det beste vern

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven) ble 19 desember 2008 lagt frem som et lovforslag. Loven med merknader er omfattende, o...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2009 kl 12:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven) ble 19 desember 2008 lagt frem som et lovforslag. Loven med merknader er omfattende, og det var først da loven ble lagt frem at det var fullt mulig å forstå lovens rekkevidde.

Skiforeningen slutter seg til lovens formål. Vi ønsker at "Marka forvaltes slik at fremtidige generasjoner minst kan ha de samme muligheter til friluftsliv, naturopplevelser og idrett som nåværende generasjoner." Bestemmelsene må derfor ikke virke på en slik måte at det blir for ressurskrevende og kostbart å opprettholde og tidstilpasse dagens tilbud, for eksempel ved å kreve reguleringsplan for mindre tiltak.

Debatten rundt Markaloven har avslørt at en lov kan leses på mange måter. Utfordringen er at loven og merknadene til loven kan tolkes forskjellig. Det skaper usikkerhet rundt forvaltningen av en viktig naturressurs og et enestående rekreasjons-tilbud. Det er ingen tjent med.

Skiforeningen tilrettelegger 2.600 km med skiløyper i 19 kommuner rundt Oslo. Vi har ca. 50.000 betalende medlemmer som i all hovedsak finansierer vårt arbeid gjennom årlig kontingent. Løypene er Markas blodårer – uten disse ville ikke 200.000 være ute i Marka på en god skisøndag.

Løypene i Marka er utsatt for vær og vind – hele året. Med mildere klima er erosjon en større utfordring. Derfor må våre løypebaser nedlegge et stort arbeid på sommerstid slik at utvaskete løyper kan benyttes om vinteren. Det innebærer masseforflytning og til tider bruk av gravemaskin.

Markaloven skiller mellom store og små løyper. (§ 9) Mindre løyper defineres som løyper med to spor. Det er ca. 2/3 av dagens løypenett. Disse løypene skal "legges i terrenget uten at det er behov for sprengning, masseforflytning eller tilførsel av eksterne masser". Hvis dette er nødvendig, så krever loven reguleringsplan.

Lovens konsekvens er at selv mindre endringer om omlegginger vil kreve planbehandling. Dersom deler av en eksisterende løype vaskes ut, så risikerer Skiforeningen og andre tur- og idrettslag med den foreslåtte definisjonen å måtte utarbeide en reguleringsplan for å rette opp det som er naturens verk. En reguleringsplan er både tidkrevende og kostbar. Det vil bli oppfattet som unødig byråkratisk, og vil i stor grad sette en stopper for vedlikehold av store deler av løypenettet.

Derfor har Skiforeningen foreslått at merknadene på dette punkt blir gjort mer fleksible slik at vi sikrer både store og små løyper i Marka – også for kommende generasjoner. Skiforeningen har overfor beslutningstagerne også tatt opp andre forhold, heriblant markastuene, idrettsanlegg og -arrangementer samt nødvendigheten av en dynamisk definisjon av idretter som har sin plass i Marka.

Skiforeningen ønsker å opprettholde Markas særpreg og kvaliteter. Det sikres best gjennom aktiv bruk.

Ole Anker-Rasch

styreleder, Skiforeningen

Bente Lier

generalsekretær, Skiforeningen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse