ANNONSE
Annonse

Nordre Aker Budstikke mener

- Bruk stemmen!

Så er valgkampen straks slutt for denne gang. Partilederdebatten på NRK fredag kveld er tradisjonelt siste sjarmoffensiv for å overbevise de siste tvi...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.09.2009 kl 14:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Så er valgkampen straks slutt for denne gang. Partilederdebatten på NRK fredag kveld er tradisjonelt siste sjarmoffensiv for å overbevise de siste tvilerne om hvilken stemmeseddel som skal legges i urna søndag og mandag. Det vil si, før den tid har mange allerede stemt. Forhåndsstemming blir mer og mer populært, og det bør være et tankekors at enkelte velgere sier de stemmer tidlig for å slippe å bruke energi på å høre på voksne folk krangle seg gjennom valgkampen.

Vi er av den oppfatning at det ikke er noe å klage over. Det er et stort privilegium å bo i et land der man kan si sin mening trygt, og der det er lov å være rykende, verbalt uenig, uten at politiske motstandere en gang tenker tanken på å ty til vold. Og der man senere kan gå til valglokalet og avgi sin stemme uten frykt for represalier. Det er som kjent ikke slik i alle land i verden. Vi er heldige som lever i et demokrati. Stortinget er nå snart 200 år, og ordningen med folkevalgte representanter fra hele landet som utgjør rikets øverste og lovgivende forsamling, er bærebjelken i det norske demokratiet.

Fra Oslo skal det også velges 17 av de 169 representantene. For få i forhold til folketallet selvsagt, men det er et sterkt beite med politikere som har kjempet om velgernes gunst i vårt nærmiljø. Selve hovedmotstanderne Jens og Siv lover å kjempe Oslos sak dersom de får mer politisk makt og innflytelse de neste fire årene. Hos oss i lokalavisen har du kunnet lese hva disse to partilederne og de andre førstekandidatene fra Oslo ser på som sine hjertesaker. Det har ikke manglet på løfter om alt fra satsing på samferdsel, til bedre helseomsorg, større overføringer til kommunene, skatte- og avgiftslette, en strengere asyl- og kriminalpolitikk, økt satsing på skole eller en mer offensiv miljøpolitikk.

Selv med store utfordringer for enkeltgrupper, har det store flertall i Norge det så bra at det er vanskelig å få frem de helt store skillelinjene i norsk politikk. Det betyr også at mange velgere godt kan tenke seg å stemme på flere ulike partier, og dermed venter helt til siste liten med å bestemme seg. Vi håper du er litt klokere nå enn før valgkampen, og at du uansett bruker det privilegiet som stemmeretten er. Godt valg!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse