Kommentar: Bydelene må gis større økonomisk handlefrihet

Bydelsutvalget i Nordre Aker. Lokalpolitikerne er tettest på befolkningen, og bør bli delegert mer myndighet, mener artikkelforfatteren. Her fra Åpen halvtime 5. november 2015. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ved den siste bydelsreformen i Oslo kommune ble det gjort et feilgrep ved at de nye og større bydelene ikke fikk de nødvendige økonomiske overføringene, skriver Dag Gaute Gaasemyr, Nordre Aker Venstre.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Dag Gaute Gaasemyr, Nordre Aker Venstre. FOTO: PRIVAT

I Nordre Aker Budstikke 10. september går Therese Ustvedt fra Nordre Aker Arbeiderparti inn for å gi mer makt til bydelsutvalgene.

Dette er en tanke Nordre Aker Venstre støtter. Nordre Aker Venstre vil i likhet med Oslo Venstre overføre flere oppgaver til bydelene fra Oslo bystyre, slik som veier, lokale plansaker, parkering og parkdrift. I tillegg mener vi at bydelene bør få større ansvar for kommunale boliger. Økonomisk frihet i form av større midler til disposisjon for bydelene kan derfor være en vei å gå for å styrke bydelenes økonomi, slik at de gis større handlingsrom til oppgaveløsning.

Oslo kommune var tidlig ute med å delegere styringsansvar fra kommunalt nivå til bydelsnivå. Helt siden 1988, har politisk oppnevnte, og senere folkevalgte, bydelsutvalg hatt ansvar for saker som eldreomsorg, barnehager, sosiale tjenester og visse plan- og samferdselsoppgaver. Tanken bak bydelsutvalgene var blant annet at flere oppgaver skulle løses nærmest mulig innbyggerne. Siden 2004 har antallet bydeler vært 15, og de varierer fra om lag 27.000 til nesten 50.000 i innbyggertall.

LES OGSÅ: Her er bydelsutvalget som velgerne stemte frem i høst. Bli bedre kjent med politikerne

Bydelene har vist seg som ubyråkratiske, og for innbyggerne kan det være mange fordeler med å ha et forvaltningsnivå nær seg. Bydelene vet lettere hvor skoen trykker, når denne administrative enheten omfatter nærområdet til tjenestemottakere og tjenesteutførere. Ved den siste bydelsreformen i Oslo kommune ble det gjort et feilgrep ved at de nye og større bydelene ikke fikk de nødvendige økonomiske overføringene fra kommunen sentralt, slik at de kunne håndtere en større befolkning, og dermed flere å fordele tjenestetilbudet på.

LES OGSÅ: Frp vil fjerne politikken fra bydelene

Et problem er at bydelene i dag har for liten frihet til å disponere over egne midler. Ustvedt tar til orde for å etablere et tildelingssystem for midler til bydelene som gjenspeiler deres reelle behov.

Ved den siste bydelsreformen i Oslo kommune ble det gjort et feilgrep ved at de nye og større bydelene ikke fikk de nødvendige økonomiske overføringene

Nordre Aker Venstre mener som Oslo Venstre at fordelingen av bydelenes midler må være basert på deres befolkningssammensetning. Sistnevnte kan føre til at en bydel som har behov for å gjøre en ekstrainnsats på et område som krever mye ressurser ikke får den muligheten fordi de ikke har mulighet til å disponere beløpene selv. Forutsatt at de økonomiske tilskuddene fra Oslo kommune blir store nok, samtidig som de får større frihet til å disponere egne midler, vil bydelene være i bedre stand til å håndtere oppgaver og tjenester til befolkningen sin på egen hånd.

LES OGSÅ: Grønt spark til Høyre og Arbeiderpartiet i Nordre Aker

En bydelsreform med desentralisering av oppgaveløsning som fremste motiv viser at Oslo kommune har tillitt til at tjenester og andre oppgaver kan løses på et lavere nivå enn på kommunalt nivå. Derfor må ordningen med folkevalgte bydelsutvalg og tilhørende administrasjon videreføres med en finansieringsordning som gir bydelene tilstrekkelig handlingsrom til å løse sine oppgaver på best mulig måte for deres innbyggere, samtidig som bydelene får mulighet til å løse flere oppgaver selv.

Dag Gaute Gaasemyr
Nordre Aker Venstre

Les mer fra Dag Gaute Gaasemyr her.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse