Bydelsdager som kilde til glede og identitet

Gaute Gaasemyr ønsker bydelsdager i Nordre Aker, etter modell av blant annet Bydel Sagene. FOTO: PRIVAT / BYDEL SAGENE (ARKIVFOTO)

KOMMENTAR: Bydel Sagene har blant annet lagt vekt på å vise fram bydelens kultur- og foreningstilbud for innbyggerne som del av bydelsdagene, skriver Gaute Gaasemyr (V), som ønsker bydelsdager også i Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.12.2017 kl 10:50

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Oslo består i dag av 15 bydeler. Disse har til dels store variasjoner når det gjelder sosioøkonomiske levekår, demografi og urbanisering. Bydelene har et bredt spekter av oppgaver som de har ansvaret for, blant annet barnehager, hjemmetjenester for eldre og kultur. Som det politisk-administrative styringsorganet som ligger nærmest Oslos innbyggere, er det viktig at de kan bidra til å skape en form for tilhørighet og identitet for sine borgere. En måte å gjøre dette på er å arrangere bydelsdager.

I dag arrangeres bydelsdager i Bydel Sagene, Bydel Østensjø og Bydel Grünerløkka. Sistnevnte bydel har lang tradisjon for dette. Bydelsdagene har vært godt besøkt, og positiv tilslutning fra innbyggerne har gjort bydelen positive til å fortsette med dette. Bydel Sagene har blant annet lagt vekt på å vise fram bydelens kultur- og foreningstilbud for innbyggerne som del av bydelsdagene. Bydelsdagene her inneholder blant annet aktiviteter for barn, ulike underholdningsarrangementer, og markedsplasser.

Nordre Aker Venstre ønsker også at Bydel Nordre Aker kan følge eksempelet fra Bydel Sagene og innføre bydelsdager fra og med 2018. Vi mener et slikt tiltak vil være berikende for bydelens innbyggere og kunne skape sterkere tilhørighet til Bydel Nordre Aker. Bydelsdager vil kunne være et godt tilskudd til bydelens kulturliv, siden de kan tilby aktiviteter både for ung og gammel, og få vist fram det allsidige kulturlivet i Bydel Nordre Aker. Bydelsdagene må derfor inneholde aktiviteter som kan fange opp flest mulig av bydelens innbyggere.

Nordre Aker har flere steder som kan egne seg for aktiviteter for bydelsdager, blant annet Ullevål stadion senter, Nydalen, Grefsenplatået, Tåsen senter og Damplass. Nordre Aker har også mange grønne lunger og nærhet til marka, og omfattende hagebruk gjennom blant annet Solvang kolonihager. Om aktiviteter knyttet til miljøvern og hagebruk også ble en del av bydelsdagene til Nordre Aker, ville det også kunne skape økt miljøbevissthet blant bydelens innbyggere.

Nordre Aker Venstre ønsker at bydelsadministrasjonen i samarbeid med lokale lag og foreninger utformer et konsept for bydelsdager. Dette kan gjøres ved å sette ned en komité bestående av representanter fra ulike foreninger/lag i bydelen, med nødvendig støtte fra bydelsadministrasjonen. Den må sette opp et kostnadsoverslag for bydelsdager, og finne penger til dette fra neste års budsjett. Både Bydel Grünerløkka og Bydel Sagene har positive erfaringer med å arrangere bydelsdager. Derfor burde også Nordre Aker gi dette konseptet en sjanse. Det kan være med på å gi sterkere tilhørighet til bydel Nordre Aker, og gi lag og foreninger i bydelen gode muligheter til å vise fram tilbudet deres.

Gaute Gaasemyr (V)

Nestleder Kultur- og oppvekstkomiteen, Bydel Nordre Aker

LES OGSÅ:
Venstre vill sette av 200.000 kroner til bydelsdager i 2018-budsjettet

Delta i debatten? Send ditt innleg til debatt@nab.no!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse