Bygging av idrettshaller krever nøkternhet

Oslos befolkning er i sterk vekst. De siste tre årene har antall barn og unge fra 6-19 år vokst fra 70.755 til 75.073, dvs. med 6,1 prosent. I samme p...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslos befolkning er i sterk vekst. De siste tre årene har antall barn og unge fra 6-19 år vokst fra 70.755 til 75.073, dvs. med 6,1 prosent. I samme periode har antall medlemskap i idrettslagene for denne gruppen økt fra 58.543 til 65.533, dvs. med 11,9 prosent. Tilstrømningen til idretten øker altså mer enn befolkningsveksten, og som man ser er deltakelsen i idrettslagene svært høy blant barn og unge.

Samtidig er det dessverre et faktum at Oslo har svært lav kapasitetsdekning når det gjelder en del viktige kategorier idrettsanlegg. Flerbrukshaller er en slik kategori. Det går nesten dobbelt så mange osloborgere pr. hall som i noe annet fylke. I Oslo er det 13.132 innbyggere pr. hall, i landet forøvrig 5.650.

Flerbrukshaller er viktige fordi de dekker behovene til mange idretter; basketball, håndball, gymnastikk og turn, innebandy, badminton og volleyball. I dag er situasjonen at lag som deltar i seriespill i disse idrettene får adgang til å trene rundt en time i uken i en kommunal hall.

For å bedre situasjonen har Oslo Idrettskrets etablert Oslo Idrettshaller AS sammen med særforbundene for de seks involverte idrettene og Oslo Bedriftsidrettskrets. Målet er å bygge 6-8 nye spilleflater over noen få år. Det er inngått en samarbeidsavtale med Oslo kommune og på kommunens budsjett for 2006 ble det avsatt 20 mill. kr til prosjekter i selskapets regi. Kultur- og kirkedepartementet har på sin side lansert en egen programsatsing for flerbrukshaller i Oslo. Den innebærer at staten øker spillemiddelfinansieringen av åtte håndballflater fra 7 til 10 mill. pr. flate. Siden har OBOS og Oslo Idrettshaller AS inngått en sponsoravtale som innebærer at. OBOS vil bidra med 15 mill. kr til bygging av seks flerbrukshaller. Følgende prosjekter forventes realisert i avtaleperioden: Voksen, Ellingsrud, Lerskallen i tidsrommet 2007/2008 og Årvoll, Lambertseter, Korsvoll 2009/2010.

En forutsetning for å få til et slikt løft er at man kan utvikle et forholdsvis rimelig hallkonsept basert på en nøktern, men tilfredsstillende standard. I enkelte bydeler har vi opplevd at denne forutsetningen ikke blir forstått. Det stilles til dels omfattende krav til hva hallen bør inneholde utover idretten slik som ungdomsklubb, bibliotek osv. Isolert sett kan vi forstå at bydeler har slike ønsker. Men de er idretten uvedkomne, og merutgiftene må i så fall dekkes over andre budsjetter. Som regel er det tale om ønsker og krav fra bydelene side uten ordnet finansiering. I slike tilfeller kan resultatet lett bli at den konkrete lokale hallen ikke lar seg realisere, og at midlene i stedet anvendes på neste prosjekt i hallkøen.

Min oppfordring til bydelene er derfor å være nøkterne. La ikke det beste bli det godes fiende. Idretten har stort behov for flerbrukshaller. Dersom bydelene stanser prosjektene med krav om noe større og mer, kan idrettshallen lett bli et drømmeslott – til liten nytte for dagens barn og unge.

Rolf Nyhus

Styreleder i Oslo Idrettshaller AS

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse