ANNONSE
Annonse

«Byrådet sikrer Nydalen videregående skole for fellesskapet»

Nyadalen videregående skole. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

KOMMENTAR: I disse dager overtar Oslo kommune eierskapet til Nydalen videregående skole (VGS). Nydalen VGS er Oslos mest populære videregående skole, med nesten 1000 elever. Den er knutepunkt-skole for døve og hørselshemmede elever fra Østlandet, den har flerbrukshall og en avdeling av Deichmanske bibliotek.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.02.2018 kl 13:36

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Kommunene har imidlertid bare vært leietaker til Nydalen VGS. Skolen har vært eid av en privat eiendomsutvikler, som så har solgt den videre til en investorgruppe.

Nå har imidlertid byrådet fått støtte fra flertallet i Oslo bystyre for at kommunene skal benytte forkjøpsretten og sikre kommunene eierskapet til Nydalen VGS. Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.

LES BAKGRUNN: Vil kjøpe Nydalen videregående skole for 1 milliard kroner

Nydalen videregående skole i nydalsveien 30C. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hvorfor gikk byrådet inn for å kjøpe skolen?

Det ene stikkordet er økonomi. Dersom kommunen eier selv, blir de årlige kostnadene rundt 3 millioner kroner lavere enn ved å leie. Siden leien stiger år for år, vil innsparingen ved å eie, øke år for år. Over hele perioden er besparelsen anslått til rundt 200 millioner kroner.

Hvorfor er det sånn? Fordi Oslo betaler lavere rente på lån enn private investorer. Det er billigere for kommunen å betale egen gjeld enn å betale leie som så går til å betale private investorers gjeld.

Det andre nøkkelordet er trygghet for framtiden. Dersom kommunen hadde fortsatt som leietaker, ville framtiden til skolen vært usikker: Hvordan vil skolen bli vedlikeholdt på lang sikt? Hva blir betingelsene for leien i framtiden? Hvordan vil kommunens forhandlingsposisjon være når ny leie skal forhandles? (trolig veldig svak). Hva om skolen blir solgt videre til noen andre investorer i leieperioden?

Det er en grunnleggende oppgave for Oslo kommune å tilby ungdom undervisning. Oslo vokser, og økonomien vår blir stadig mer kunnskapsbasert. Vi trenger flere skoler, ikke færre.

Kjetil Lund (Ap) Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

Alt dette tilsier at kommunen bør eie skolene sine, ikke leie dem. Det er litt som i privatlivet: Om du vet du skal bo et sted lenge, og at du vil trenge denne typen bolig også på lang sikt, lønner det seg nesten alltid å eie framfor å leie.

Da jeg ringte rektor på skolen og fortalte at byrådet hadde besluttet å kjøpe, ble det stille i den andre enden. Så sa hun: Nå ble jeg veldig glad. Jeg har vært så urolig for hva som nå skulle skje.

Hvorfor nevner jeg dette? Fordi det er viktig. Rektor er helt sentral for å holde ved like kvaliteten på en skole over tid. Når rektor kjenner trygghet for skolens framtid, er optimistisk og motivert, betyr det mye.

Dette er god sosialdemokratisk politikk: En verdibasert, men likevel pragmatisk holdning til eierskap. Sterke fellesskapsløsninger skal være basert på rasjonelle argumenter, ikke bare slagord.

En slik tilnærming til politikk krever ofte litt lengre resonnementer, slik som her. Men den gir også ofte sterke fellesskapsløsninger. Og en god og trygg styring av Oslo.

Kjetil Lund (Ap)

Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

LES OGSÅ:

Det blir skole på Voldsløkka, selv om tomteeieren vil bygge bolig

Nå starter arbeidet med ny skole på Frysja

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse