«Byutvikling som skaper opprør over hele byen»

Her utsikt fra Nydalen, med Schibsted-trykkeriet til venstre, mot Gunnar Schjelderups vei, Grefsen og Grefsenkollen. FOTO: KARL A. KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

DEBATT: De siste 15 årene har vi hatt en kontrollert byutvikling som har vist seg å være svært vellykket. Slik er det ikke lenger. Knapt tre år etter at det rødgrønne byrådet overtok styringen er det opprør over hele byen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.02.2018 kl 14:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

For noen uker siden påpekte jeg at den helhetlige planen for Nydalen, som utarbeides i disse dager, kommer rimelig sent.

Sirin Hellvin Stav fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) på Sagene må ha oppfattet dette som en kritikk mot eget parti, for i en kommentar 24.1. svarer hun med en tirade av anklager mot Venstre og det forrige byrådet.

Det er nødvendig å rette opp det bildet Stav forsøker å tegne av sine forgjengeres arbeid med utvikling av byen. De siste 15 årene har vi hatt en kontrollert byutvikling som har vist seg å være svært vellykket. Private har bygget, men kun fått tillatelse dersom det har vært tilpasset eksisterende bebyggelse.

Slik er det ikke lenger. Knapt tre år etter at det rødgrønne byrådet overtok styringen er det opprør over hele byen. Byrådet bøyde nylig av for 16 etasjer til Orkla på Skøyen, et bygg ute av proporsjoner som vil få store konsekvenser for bebyggelsen rundt. Mens det forrige byrådet hadde en fungerende høyhusstrategi, er det nå planlagt 40 nye høyhus i Oslo. MDG må forstå at det er nettopp ved å legge for høye volumer inn i kommuneplanen at man åpner for de største utbyggerne og de verste spekulantene.

Se bildet større

Ingeborg Briseid Kraft. FOTO: PRIVAT

Stav hevder at MDG nå jobber med å sikre større grad av medvirkning for å skape gode boområder. Det er fristede å spørre om det er ved å bygge høyhus blant småhusbebyggelse MDG mener man skaper gode boområder? Jeg tror heller ikke innbyggerne på nedre Grefsen, i Nydalen øst og vest, på Slemdal og Skøyen opplever stor grad av medvirkning i utviklingen av områdene de bor i.

LES OGSÅ: «Beboeraksjon Oslo» vil bevare byens levende nabolag

Venstre mener man skal ha en tilpasset fortetting rundt kollektivknutepunkt, men uten å ødelegge etablerte bomiljøer. Man må bygge med historien og gjøre det på en slik måte at området får større kvalitet etter utbygging enn før. Vi erkjenner at det ble gjort feil i kommuneplanen for 2015, men man må lære av sine feil, rette opp og ta tilbake kontrollen over byutviklingen i de etablerte områdene.

En medvirkende årsak til kaoset i byutviklingen i Oslo i dag er at den rødgrønne regjeringen i sin tid innførte juridisk bindende kommuneplaner. Det har ført til at lokalpolitikerne har mistet handlingsrommet til å vurdere konkrete prosjekter og gå grundig inn i sakene, fordi planen for hele kommunen må behandles under ett. Dermed svekkes den demokratiske kontrollen over utviklingen i byen. Venstre mener at Stortinget må endre plan- og bygningsloven slik at kommuneplanen ikke lenger er juridisk bindende og makten kan gis tilbake til lokale folkevalgte.

Ingeborg Briseid Kraft

Leder i Nordre Aker Venstre, og nestleder i Nordre Aker Bydelsutvalg

LES MER:

For første gang vil kommunen lage en helhetlig plan for området. Men foreløpig er den hemmelig

Ingeborg Briseid Kraft: «Latterlig at det lages en helhetlig plan for Nydalen nå»
Sirin Hellevin Stav: «Kunne selv sørget for en helhetlig plan for Nydalen, for lenge siden»

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse