DEBATT: Oslo - Best å vokse opp, best å bo og best å bli gammel i

- Høyre har enorme visjoner for denne byen, skriver Kristoffer Gustavsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2010 kl 14:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ivar Christiansen skriver i Nordre Aker Budstikke at byrådet er klart for utskiftning. Christiansen går til angrep på Oslos byråd, men presenterer ingen visjoner eller planer hans eget parti har for denne byen. Derfor ønsker jeg å utfordre Christiansen på hvilke visjoner og planer Arbeiderpartiet har for denne byen.

Det er rett at det vil forekomme rammekutt det neste året for å stabilisere kommunens økonomi. Allikevel har Oslo en svært sunn økonomi i forhold til andre kommuner i dette landet. Arbeiderpartistyrte Trondheim gjør i dag kraftige kutt i helse og omsorgssektoren. En langsiktig plan for denne byen er ikke å bruke penger til kassen er tom, for så å gjøre kraftige kutt. Den mest langsiktige måten er å kutte litt i år, for å fortsette å ha en sunn økonomi som kan møte fremtidens Oslo.

LES OGSÅ: DEBATT: Ansvarlig ledelse er nøkkelen

Oslo er en by i sterk vekst, og med denne veksten kommer også utfordringer. Dagens frie inntekter til Oslo består av egne skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Regjeringen varsler derimot at det kommer bindinger med de frie midlene i fremtiden, noe som gjør at kommunen får enda mindre makt over egne midler. I tillegg til tar ikke den rødgrønne regjeringen hensyn til at befolkningen øker. Dermed vil veksten i midlene Oslo kommune mottar i realiteten knapt dekke utgiften som følge av at det blir flere innbyggere. I tillegg til dette betaler Oslo milliarder av kroner i året til andre kommuner.

Dagens regjering er svært lite Oslovennlige. Og jeg lurer på hvordan Ivar Christiansen skal få mer penger i kommunekassa. Er det ved å la alle betale mer med eiendomsskatten? Er det ved å sette opp kommunale skatter og avgifter? Jeg tror Oslos befolkning betaler nok, og det tror jeg er følelsen befolkningen sitter igjen med også.

Høyre har enorme visjoner for denne byen. Ivar Christiansen ljuger når hans sier at skole og bydeler er spesielt hardt rammet. Rammekuttene til skole og bydeler er lavere enn andre sektorer. (0,75 % kutt, mot 1,5 % kutt i andre sektorer).

Arbeidet med Osloskolen vil bestå, og årets resultater fra de nasjonale prøvene gir Oslo de aller beste resultatene. I denne byen har vi den mest diverse elevgruppen, men allikevel leser Oslos 5.klassinger bedre enn elever fra andre kommuner. Også Oslos 8.klassinger er best i landet. Det viser at Høyres satsning på skole fungerer i Oslo. Når Oslos elever er best i lesing, er det et svært godt grunnlag for videre utdannelse.

For Høyre er det viktig å fortsette dette arbeidet. Om vi er best i Norge, skal vi sikte høyere. Når vi er best i Europa skal vi sikte høyere, og når vi er best i verden skal vi sikte høyere. Skole er ikke en sektor vi blir ferdig med, eller kan hvile på. På vegne av alle barn og elever skal vi alltid sikte høyere. Det fortjener Oslos elever. Oslos elever fortjener også den beste utdanning etter grunnskolen, men i høyere utdanning, som ikke er et kommunalt ansvar, har regjeringen kuttet.

I omsorgssektoren er det ikke viktigst for Høyre hvem som leverer tilbudet, men hvor fornøyd brukeren er. I Oslo er de eldre fornøyd, fordi valgfriheten har økt, og fordi kvaliteten på tilbudet har blitt bedre. I fremtiden må Oslo utvide Omsorg + tilbudet, slik at byens eldre får et verdig tilbud. De som ønsker det bør få velge enkeltrom på sykehjem, fordi de eldre fortjener å ha mer makt over sin egen hverdag. Det er verken Rune Gerhardsen eller Ivar Christiansen som skal bestemme hvor våre eldre skal være, eller hvem som skal ta seg av dem. Det er de eldre kompetent til å velge selv.

Konkurranseutsettingen av Oslos sykehjem er positivt fordi de beste aktørene vil få ansvar. Høyre kan aldri akseptere Arbeiderpartiets symbolpolitikk om at staten skal ha alt ansvar.

Nå har jeg presentert noe av det Høyre jobber med i denne byen. Både de eldre og elevene fortjener denne satsningen, og den vil fortsette med Høyre i byrådet. Vi overlater ikke byrådets poster til et parti som ønsker å sette opp skattene, stoppe den enorme satsningen på skolen, eller innskrenke valgfriheten til de eldre.

Som en begynnelse kan Ivar Christiansen redegjøre for sine visjoner for denne byen, som ikke var innarbeidet i forrige innlegg. Jeg håper valgkampen 2011 kan bli en ordentlig valgkamp, der hovedfokus er på egen politikk, og ikke på andres.

Kristoffer Gustavsen

1. nestleder Oslo Unge Høyre

 

SkjeriOslo kårer Byens beste i Oslo:

Byens beste kjøpesenter, sushi, kaffebar og pizza. Se full oversikt her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse