Det er alvorlig at mange elever kjeder seg på skolen

Dag Gaute Gaasemyr og May-Brith Døssland (t.h.) etter at Nordre Aker Venstre arrangerte strandrydding langs Akerselva. Kathrine Nitter, også hun fra Nordre Aker Venstre, i midten. FOTO: PRIVAT

MENINGER: En skole som gir elevene flere valgmuligheter enn i dag er en skole som tar elevene på alvor, skriver Dag Gaute Gaasemyr og May-Brith Døssland i Nordre Aker Venstre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.06.2017 kl 10:24

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Helt siden 1889, da obligatorisk 7-årig folkeskole ble innført her til lands, har skole vært en av Venstres viktigste saker. Skolen er viktig for at alle barn skal få like muligheter til å utvikle sine evner, og fordi denne institusjonen er sosialt utjevnende. Den gir både direktørdatteren og arbeidersønnen tilgang til kunnskap på like vilkår. Å gi alle mulighet til å ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn er viktig for å at alle skal få mulighet til å lykkes i livet, og for at Norge skal bli et kunnskapssamfunn. Å utvikle sine evner og anlegg er viktig for å leve et godt liv og føle seg som en fullverdig borger.

Samtidig er det viktig med tidlig innsats for å fange opp elever med lærevansker. Venstre ønsker god tilgang til logoped, helsesøster, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse ved hver enkelt skole, og at spesialpedagogiske ressurser settes inn i skoleløpet for elever med lærevansker så tidlig som mulig. Slik vil også elever med spesielle behov bli sett og få den hjelpen de trenger i skolehverdagen.

Venstre ønsker en skolepolitikk som satser på læreren og den enkelte elev. Derfor er det viktig å sørge for at lærerne har nødvendig kompetanse til å kunne gi barn og unge det kunnskapsgrunnlaget som kreves for å ta utdanning og bli aktive samfunnsborgere. Et femårig utdanningsløp med mastergrad vil også kunne øke den sosiale statusen og lønnsnivået for læreryrket. Da vil flere unge kunne bli mer motivert til å velge en karrierevei som lærer. I tillegg kan det være positivt å trekke andre yrkesgrupper til skolen. Manglende rekruttering til studier innen realfag og teknologi gjør at Norge kan mangle verdifull kompetanse innenfor disse fagene om noen år. For eksempel kan flere ingeniører i skolen gjøre det mer interessant for barn og unge å lære matematikk og naturfag.

En skole som gir elevene flere valgmuligheter enn i dag er en skole som tar elevene på alvor. Det er alvorlig når undersøkelser viser at mange elever kjeder seg på skolen, og at de får lite faglig utbytte av undervisningen. Hvis de fikk mulighet til å velge flere fag etter interesser, enten det er håndverk, kunst eller idrett, gjerne allerede på barnetrinnet, vil elevene føle seg sett og utvikle ferdigheter innenfor fag de har lyst til å satse på. Valgfagene bør derfor styrkes i grunnskolen, og gi elevene mulighet til å velge flere fremmedspråk.

Det er også viktig å se på løsninger som kan forebygge frafall i den videregående skolen. Venstre foreslår i sitt partiprogram å gjøre fagutdanningene mer praksisnære, blant annet gjøre det lettere å kombinere teori og praksis ved de yrkesfaglige studieretningene, og gi elever som ikke fullfører fagutdanning formalkompetanse i form av et kompetansebevis. Derfor er en god skolepolitikk viktig for å gi alle en best mulig start i livet. Og det støtter Nordre Aker Venstre.

Dag Gaute Gaasemyr
Nestleder Nordre Aker Venstre

May-Brith Døssland
Gruppeleder Nordre Aker Venstre

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse