«Det er ikke tvil om at skolefinansieringen handler om et øst og vest-skille»

Ingeborg Briseid Kraft (V). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

DEBATT: Alle er enige om at det skal være en skjevfordeling mellom skoler i Oslo øst og vest, men det er en grense for hvor lite det er mulig å drive en skole for, og den grensen er nådd for flere av skolene i Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.05.2018 kl 10:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

For noen uker siden uttrykte min partikollega, May-Brith Døssland, bekymring for den økonomiske situasjonen ved Kringsjå skole som følge av byrådets nye omfordelingsmodell. Den påfølgende diskusjonen har i stor grad dreid seg om hvorvidt årsaken til Kringsjå skoles budsjettkutt skyldes at skolen ligger på vestkanten, og i et innlegg denne uken påpeker representanter for Arbeiderpartiet at det kriteriet som treffer Kringsjå spesielt hardt, også gir stort utslag for Gamle Oslo, som ligger på østkanten.

Det er sikkert riktig at Gamle Oslo også blir rammet av den nye omfordelingsmodellen, men det er grunn til å nevne at tildelingen per elev i Gamle Oslo fremdeles ligger 17 % over gjennomsnittet for byen. I Nordre Aker ligger tildelingen per elev 19 % under gjennomsnittet. Det samme gjelder for alle de andre vestkantbydelene.

Selv om det er Kringsjå skole som har vært gjenstand for debatt, har flere skoler i Nordre Aker slitt med økonomien etter at den nye modellen trådte i kraft. Selv sitter jeg i driftsstyret ved Berg skole, som det siste halve året har vært nødt til å redusere utgifter på stadig flere områder. Flere uttrykte bekymring da skolen til slutt måtte begynne å kutte i lærerstillinger.

Alle er enige om at det skal være en skjevfordeling mellom skoler i Oslo øst og vest, men det er en grense for hvor lite det er mulig å drive en skole for, og den grensen er nådd for flere av skolene i Nordre Aker og andre bydeler i Oslo vest. Nedskjæringer i budsjettet har gått fra å dreie seg om materiell og fasiliteter til å bli et spørsmål om hvorvidt man har nok penger til å sørge for et forsvarlig opplæringstilbud for elevene. Ut fra tildelingskriteriene ser det sikkert riktig ut, men man kan ikke se situasjonen for den enkelte skole gjennom en modell.

Inga Marte Thorkildsen hevder at byrådet ikke budsjetterer i et øst og vest-skille, men forsvarer omfordelingsmodellen med at det å behandle alle likt, fører til urettferdig ulikhet. Jeg tror ikke det er noen tvil om at dette handler om øst og vest. Byrådet har for eksempel besluttet å gi gratis AKS til samtlige elever ved bydelene i Oslo øst. Her behandles alle elever likt, bare fordi de bor på østkanten. Det finnes mange elever med rike foreldre i Oslo øst - og det finnes fattige barn og skoler som har utfordringer, også på vestkanten.

Ingeborg Briseid Kraft (V)
Leder i Nordre Aker Venstre, og nestleder i bydelsutvalget

LES ALLE INNLEGGENE I DENNE DEBATTEN:

May-Brith Døssland (V): «Selv om en skole ligger på vestkanten, så betyr ikke det at skolen ikke har utfordringer»

Inga Marte Thorkildsen (SV): «Byrådet budsjetterer ikke i et øst og vest-skille»

May-Brith Døssland (V): «En ny lærerstilling veier ikke opp for nedskjæringen byrådet har gjort»

Therese Ustvedt, Abdullah Alsabeehg (Ap): «Finansiering av Kringsjå skole handler ikke om øst eller vest»

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse