Det skal bo folk i Marka!

Markaloven er under behandling i Stortinget, og alle vi som er opptatt av Markas framtid er spent på utfallet. En helt sentral del av verneverdiene er...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.03.2009 kl 09:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Markaloven er under behandling i Stortinget, og alle vi som er opptatt av Markas framtid er spent på utfallet. En helt sentral del av verneverdiene er kulturlandskapet og bygdesamfunnene. For å være et fullgodt redskap for å ta vare på Marka må derfor en endelig lov sikre framtida til jordbruket, og bidra til at Maridalen og Sørkedalen forblir levende bygder. Da må også en endelig lov anerkjenne de småsamfunnene som i hundrevis av år har bygd opp og tatt vare på verdiene man nå ønsker å verne, og man må ta hensyn til de borgerne som har bodd, bor og i framtida skal bo i Marka.

For å sikre dette trengs minst fire viktige endringer i lovutkastet. For det første må formålsparagrafen utvides slik at loven også skal sikre de etablerte lokalsamfunnene som en del av Marka. For det andre må man unngå at lovverket blir til hinder for en modernisering av landbruket som er nødvendig for å videreføre drifta på dagens nivå. For det tredje må byråkratiet for beboere som vil gjøre mindre endringer eller moderniseringer av egen bolig reduseres kraftig i forhold til i dag, ikke økes slik lovutkastet legger opp til. For det fjerde må man gjennom §13 sikre at fastboende i Marka alltid blir representert i Markarådet, i tillegg til frilufts- og miljøinteressene.

En lov som legger en osteklokke over Maridalen og Sørkedalen og ikke vedkjenner seg de borgerne som bor innenfor Markagrensa vil ikke være bærekraftig. Tvert imot vil den på sikt undergrave de frilufts- og miljøinteressene den er satt til å verne. Derfor jobber Oslo Sp tett opp mot regjeringspartiene på Stortinget for sammen å komme fram til et best mulig resultat for Marka-beboerne, og dermed også for de Marka-verdiene vi alle ønsker å ta vare på.

Margaret Eide Hillestad

førstekandidat for Oslo Sp

Lars Rottem Krangnes

fylkesleder i Oslo Sp

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse