ANNONSE
Annonse

Det virker!

Nordre Aker er den bydelen Majorstua politistasjon er minst bekymret for - når det gjelder rus og kriminalitet. Det er hyggelig lesning i dagens budst...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Nordre Aker er den bydelen Majorstua politistasjon er minst bekymret for - når det gjelder rus og kriminalitet. Det er hyggelig lesning i dagens budstikke - hvor det blant annet kommer frem at det tette samarbeidet mellom politi og SaLTo (sammen lager vi et trygt Oslo) har gitt resultater.

— Vi har få gjengangere i Nordre Aker, og vi vet hvemde er - og hovedfokus er på forebygggende arbeid, sier bydelens SaLTo-kordinator Unni Haug.

Og det er ekstra hyggelig å lese at dette ikke bare handler om voksnes arbeid. Haug skryter også av de unges egen innsats; gjennom frivillige organisasjoner, Trikkehallen-aktiviteter, ungdomsrådet og arbeidet i elevrådene.

Også en klar oppfordring til politikerne om å se hvor viktig det er å bevilge nok penger til å støtte opp om frivillig organisasjonsarbeid og fritidstilbud!

I tillegg skal nå Nordbergs 8. klassinger læres opp i ung-ung-mekling, som har vært en suksess på blant annet Sogn vgs.

Men også natteravnene i Nordre Aker får sin del av æren. Det kan være noe å ta med seg for alle kommende ungdomsforeldre i bydelen - engasjer dere og still opp! Bli med på dugnaden om å lage et tryggere miljø for de unge også etter mørkets frembrudd. Natteravning er også en fin måte å få vite mer om hva de unge driver med på kveldstid, og ikke minst bli kjent med andre unge og andre ungdomsforeldre i nærmiljøet. Natteravning bidrar til samhørighet og bedre «oversikt».

Men vi er enige med Unni Haug om at det er ingen grunn til å hvile på laubærene - et «perfekt-stempel» kan være «skummelt», og som hun sier kan fallhøyden bli dertil veldig stor.

— Vi må bli enda flinkere ti å se dem som faller utenfor, sier kordinatoren.

For det vil alltid være slik at bare én ungdom som faller utenfor - er en for mye!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse