– Dette er livsfarlig!

Grefsenveien mandag 5. februar, ovenfor Disen trikkeholdeplass. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

KOMMENTAR: – Jeg arbeider som leder i byggebransjen. Hadde vi hatt sånne hull på en byggeplass og arbeidstilsynet hadde kommet på kontroll, ville byggeplassen blitt stengt med en gang.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.02.2018 kl 14:38

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

De siste ukene har flere lesere kontaktet Nordre Aker Budstikke om veldig dårlige veistandard i Grefsenveien, fra Storokrysset og oppover. I påvente av at veien skal oppgraderes til våren -
se link til sak lenger ned. Flere bildekk er også ødelagt. Johan er en av de som er opprørt over standarden i Grefsenveien:

Se bildet større

Du bør ta det veldig rolig i i Grefsenveien. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Det er store hull ved trikkeskinnene. Jeg har hørt at det også skyldes på dårlige grunnforhold.

Jeg har snakket med arbeidere i vei- og asfaltbransjen, de sier at det ikke er rart at trikkeskinnene svikter og det er masse hull rundt dem.

For det bør være en elastisk fuge mellom trikkeskinner og asfalt. Når dette mellomrommet blir skadet, eller sprekker opp, vil vann trenge seg ned i sprekken, som igjen forårsaker at vinterstid vil frost sprenge opp asfalten utenifra og lage store sår og hull i asfalten.

Igjen, når dette ikke repareres vil det om sommeren med mye nedbør skjer at vannet skyller ut bæremassen, altså grusen under asfalten og trikkeskinnene, langt ned i bakken, som igjen gjør at trikkesporene med området rundt, blir som de er i dag, for eksempel i Grefseneveien.

Se bildet større

Dette er lenger opp i Grefsenveien, og etter å ha passert Grefsenplatået på vei mot Kjelsås. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Dette er grunnen til at asfalten ikke holder tett inn mot trikkesporene.

Sporveien informerer om at de kommende arbeidene i Grefsenveien eller. De nye trikkene trenger ny infrastruktur. I tillegg skal det legges ny hovedvannledning under veien.

Men likevel, hadde asfalten ellers så langt i Grefsenveien vært vedlikeholdt jevnlig, hadde det ikke sett sånn ut i veien som det nå har gjort lenge. Det er viktig at alle hull blir tettet så fort som mulig. Slik veien ser ut i dag, kan det være livsfarlig å ferdes der, for fotgjengere, bilister og ikke minst syklister.

Bare se på kjøremønsteret til noen av bilistene i Grefsenveien, siste del ned mot Storo. Bilene svinger fra side til side for ikke å havne i et hull. Dette kan så klart forårsake farlige situasjoner.

Se bildet større

Grefsenveien, like ovenfor Storokrysset, mandag. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Jeg arbeider som leder i byggebransjen. Hadde vi hatt sånne hull på en byggeplass og arbeidstilsynet hadde kommet på kontroll, ville byggeplassen blitt stengt med en gang!

Johan byggeleder og Grefsen-beboer

Nordre Aker Budstikke kjenner identiteten til Johan byggeleder, men han ønsker selv kun å bli omtalt som Johan byggeleder.

Lokalavisa har tidlig mandag sendt Johans meninger til Sporveien, men har ikke lykkes i å motta noe svar ennå, tirsdag morgen. Men tidligere har Sporveien, ved Jan Rustad i kommunikasjonsavdelingen, uttalt følgende, om tilstanden i Grefsenveien, i november 2017.

La meg aller først understreke at vi selvsagt beklager sterkt de skader som måtte oppstå på annen trafikk som passerer de områdene vi har ansvaret for vedlikeholdet av. Vi vil derfor sterkt anbefale den berørte bilisten i dette tilfellet om å ta kontakt med vårt skadekontor, med den dokumentasjonen han har, så vil vi kunne opprette en dialog direkte.

Videre at hva gjelder Sporveiens vedlikeholdsansvar, så omfatter det områdene innenfor der skinnene ligger, og seksti centimeter på hver side.

Vi er også de første til å erkjenne den bedrøvelige tilstanden på den strekningen av Grefsenveien det her er snakk om. Vi har egne folk ute regelmessig som overvåker problemstrekninger og «lapper» asfalten der dette er nødvendig. Dette er imidlertid ingen fullgod løsning for en strekning som er så sterkt trafikkert som Grefsenveien er ned mot Storo. Dette er likevel den mest hensiktsmessige metoden vi har slik forholdene er i dag, og da blir det dessverre nødvendig å gjøre dette ofte. La meg også legge til at hoveddelen av strekningen mellom Disen og Storo der vi har et vedlikeholdsansvar også er regulert til kollektivtfelt.

Han viste videre til at det våren 2018 planlegges en fullstendig oppgradering av Grefsenveien på denne strekningen – i dette ligger også en ombygging av Storokrysset.

OPPDATERT: Tirsdag svarer Sporveien lokalavisa om store hull i veien, her kan du lese hele svaret til Sporveien.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse