ANNONSE
Annonse

Dette er observatørene fra Norge

Delegasjonen fra Stortinget består av seks stortingsrepresentanter; fra venstre Kristin Vinje (H), Christian Tynning Bjørnø (A), Rigmor Aasrud (A), Mazyar Keshvari (FrP) stående bak; Geir O. Pedersen, den norske ambassadøren til FN og Geir S. Toskedal (KrF).
  Foto: PRIVAT

KOMMENTAR: Vi markerer FN-dagen i hovedkvarteret. Men dagene i New York er selvsagt også preget av presidentvalget, som kommer til å bli historisk, uansett utfall.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.10.2016 kl 14:49

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Stortingspolitiker Kristin Vinje (H) - og lokal fra Korsvoll - deltar som observatør i FNs 71. generalforsamling, og forteller direkte fra FN-dagen i New York til Nordre Aker Budstikke. Delegasjonen fra Stortinget består av seks stortingsrepresentanter. I tillegg til Vinje, er det Rigmor Aasrud (A), Geir S. Toskedal (KrF), Erik Milde (H), Mazyar Keshvari (FrP) og Christian Tynning Bjørnø (A).

Den internasjonale FN-dagen markeres over hele verden den 24. oktober, 71 år etter at det på denne dagen i 1945 trådte i kraft en internasjonal avtale om fred og sikkerhet, internasjonal rettsorden, menneskerettigheter og sosial og økonomisk utvikling i verden.

Observatør ved FNs 71. generalforsamling

Selv er jeg så heldig å få markere dagen i FNs hovedkvarter i New York, som observatør fra Stortinget, for å følge FNs 71. generalforsamling sammen med fem andre stortingsrepresentanter fra ulike partier.

Sammen for en bedre verden. Det er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter. Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene.

I uken som er gått har vi fått innsikt i og forståelse for en stor, kompleks og mangfoldig internasjonal organisasjon bestående av 193 medlemsland, så godt som alle verdens stater.

17. oktober var det den internasjonale dagen for å bekjempe verdens fattigdom, som ble markert i en av de større salene i FN-bygningen. Det var mange sterke innlegg av mennesker fra ulike land som hadde kommet seg ut av fattigdom og som nå levde et liv i frihet og verdighet. Salen ble bergtatt av en liten gutt i rullestol som avsluttet seminaret med sang til stående applaus.

Vi har også deltatt på møte i Sikkerhetsrådet om situasjonen i Midtøsten, en fastlåst situasjon som vi har hørt om i så altfor mange år. På møtet ble det amper stemning mellom den palestinske og den israelske delegaten, men det er ikke uvanlig ved slike møter!

Vi fikk også anledning til å delta på et uformelt møte med den nyvalgte generalsekretæren i FN, den tidligere portugisiske statsministeren og FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres, som overtar som generalsekretær når Ban Ki-moon går av ved nyttår.

LES OGSÅ: Vinje: Kunnskapsløftet forsterkes og kursen justeres

Norges prioriteringer

FNs generalforsamling er verdens største internasjonale møteplass og en unik arena for å fremme norske interesser, internasjonalt samarbeid og posisjoner på spørsmål av sentral betydning for Norge.

Norge vil arbeide for et effektivt FN og for at organisasjonen skal bidra i global oppfølging av de 17 bærekraftsmålene, der statsminister Erna Solberg leder pådrivergruppen. Blant annet vil Norge bidra i arbeidet med å utrydde ekstrem fattigdom og for målbevisst å styrke sårbare stater, herunder ved å bekjempe grobunnen for voldelig ekstremisme og storstilt økonomisk og sosial migrasjon.

Videre vil Norge bidra i organisasjonens arbeid for å nå målene for utdanning, helse og likestilling, og for at FN skal styrke ivaretakelsen av fred og sikkerhet, folkerett, menneskerettigheter og humanitære prinsipper.

En av de tingene jeg vil følge spesielt med på er målet om å sikre utdanning for alle. Når nærmere 60 millioner unge ikke går på skole, er det ikke bare brudd på en grunnleggende rettighet, det er også et alvorlig hinder for utvikling. Fattigdommen i lavinntektsland kunne vært redusert betraktelig hvis alle barn kunne lese og skrive.

For å få unge ut i jobb, redusere arbeidsløshet, og sikre økonomisk vekst, er et krafttak for utdanning er en god investering. Statsminister Erna Solberg har i flere år engasjert seg for å løfte jenters rett til utdanning, og regjeringen har trappet opp innsatsen til utdanningsbistand kraftig de siste årene. Det innebærer en særlig styrking av utdanning for jenter og kvinner, og for barn i krise- og konfliktområder, for å hindre tapte generasjoner.

Presidentvalget

Men, dagene i New York er selvsagt også preget av at det nærmer seg presidentvalg her i USA. På onsdag kveld dro vi til en lokal bar i området rundt Washington Square for å følge den siste TV-debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Det var stor stemning i lokalet, og det var lagt opp til bingo blant bargjestene der de skulle sette kryss i ruta hver gang et uttrykk kom opp for den ene eller den andre kandidaten.

Det ble mange bingorop og sidekommentarer fra et publikum som åpenbart hadde Hillary Clinton som sin favoritt, ikke overraskende her i New York, og særlig ikke rundt universitetsmiljøet ved Washington Square.

Det blir spennende å følge med på debatten her i USA frem til 8. november. Valgdagen skal jeg tilbringe i Washington – det blir nok en annerledes valgvake enn den jeg kjenner fra mitt eget parti.

To uker før valget er det ikke klart hvem som kommer til å vinne, og ekspertene kappes om å forutse utfallet. Uansett hva som skjer blir det en begivenhetsrik kveld i Washington, og det amerikanske presidentvalget i 2016 kommer til å bli historisk, uansett utfall, det er jeg helt sikker på!

Kristin Vinje, stortingsrepresentant (H)

LES FLERE MENINGER:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse