– Dette er offentlig vold mot et etablert boligstrøk

– På Nedre Grefsen har vi Bjerkealleen, Lindealleen og mange andre grønne smågater. Alle disse trærne vil måtte vike for høyhusene. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Planene for sanering av et stort småhusområde på Nedre Grefsen, som ble vedtatt i kommuneplanen av 2015, blir mottatt med sjokk og vantro, skriver Grefsen og Disen vel, i dette åpne brevet til bydelsutvalget, før møtet 31. mars.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.03.2016 kl 20:31

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Det var gjennom menighetsbladet Talefoten at innbyggerne på Nedre Grefsen/Grefsen i mars 2016 ble gjort oppmerksomme på de drastiske planene for vårt nabolag. Ingen, hverken lokalpolitikerne i Nordre Aker, Bydelsadministrasjonen, Vellene i området eller beboerne hadde forstått planene, særlig fordi Nedre Grefsen ikke er nevnt med et ord i Kommuneplanen «OSLO MOT 2030 – SMART, TRYGG OG GRØNN»

Denne planen åpner for å rive et område med mer enn 260 boenheter på Nedre Grefsen, og tillate bygging av høyhus med leiligheter. Området inkluderer flere bygninger som byantikvaren har satt på sin gule liste som deler av et bevaringsverdig område. Det er omfattet av småhusplanen for å bevare Oslos småhusbebyggelse, og Naturvernforbundet har eksplisitt utpekt Grefsen som et bevaringsverdig miljø.

På Grefsen og Disen Vels årsmøte 16. mars ble planene debattert av et stort antall fremmøtte. Beboerne på Nedre Grefsen – og på Grefsen for øvrig – reagerte med berettiget harme og fortvilelse. Deres hjem er truet med sanering, og livet er satt på vent. I vedtaket omtales planene som «fortetting». Dette er imidlertid regelrett sanering av velholdte småhus! Man kan ikke fortette med høyhus oppå småhus.

Vi forstår at det er tanken knutepunktfortetting som ligger bak dette vedtaket. Nå er det slik at hele småhusområdet på Nedre Grefsen allerede er meget sterkt fortettet, og eplehager finnes knapt mer. På Storo er hele stasjonsområdet bebygget med høyhus, og hele strøket er sterkt trafikkert med veier som ikke er dimensjonert for videre utbygging.

SMART BY

Er det smart å rykke et stort antall familier opp med roten i sitt velfungerende nærmiljø? Er det smart å tvinge familier som har bodd i strøket i generasjoner ut av sine hjem? Er det smart og miljøvennlig å sanere velholdt småhus?

TRYGG BY

Det er velkjent at høyhus skaper et dårlig bomiljø. De er ikke tilpasset barnefamilier, og det blir ofte stor utskiftning av beboere og mange leietakere. Med andre ord et ustabilt nabolag som kan medføre økt kriminalitet. Trygg by?

Spør nå beboerne på Grefsen om de synes vi får en trygg by. De fleste er fratatt nattesøvnen og leser planprosjektet som et uvirkelig inngrep i deres liv. Som en vond drøm. Trygg by?

De fleste har satt livet på vent. Er det utbyggerne som skal bestemme byutviklingen? Det sies at det skal være «frivillig» å selge. Men hvis noen selger, blir naboene innemurt av høybygg. Det kan ikke kalles frivillig å gi opp hjemmet sitt når man risikerer å bli omringet av 12-etasjers blokker! I tillegg blir folk satt opp mot hverandre i et nabolag som er preget av harmoni og med velfungerende strukturer (skoler, barnehager etc.). Trygg by?

LES OGSÅ: Hvor høyt er det lov å bygge på nedre Grefsen?

GRØNN BY

Utbyggingen på Grefsen Stasjon med mere har allerede forårsaket økt trafikk, økt støy og dårligere luftkvalitet i området. Grønn by?

På Nedre Grefsen har vi Bjerkealleen, Lindealleen og mange andre grønne smågater. Alle disse trærne vil måtte vike for høyhusene. Vi har også noen hageflekker igjen rundt småhusene som gir rom for lek og rekreasjon. De vil måtte vike.

Planprosjektet vil ikke bare berøre Nedre Grefsen, men hele den bakenforliggende bebyggelsen. Hvem vil bo bak enorme høyhus? I tillegg ødelegges utsikten mot Grefsenåsen. Grønn by?

HISTORIE

På Nedre Grefsen finnes, som nevnt, mange hus på Byantikvarens gule liste, og hele området på Grefsen er fullt av historie fra gammel tid. Bebyggelsen har utviklet seg gjennom mer enn 100 år, og har et variert bomiljø som passer for mennesker i alle livsfaser. Kvaliteter som gjør Oslo til en by hvor barn og unge vokser opp i gode omgivelser og hvor deres foreldre-generasjon kan få en trygg alderdom.

HØYHUS

Utbyggingen på Grefsen Stasjon har foregått på et område som delvis har ligget brakk. (Prisene på de nye leilighetene er for øvrig meget høye, for eksempel kr. 3.090.000 for 41 m2). Planene på Nedre Grefsen blir på bekostning av dagens beboere, som må finne seg andre hus å bo i. Dette er offentlig vold mot et etablert boligstrøk, bygget på en ide om knutepunktfortetting uten en virkelig utredning av konsekvensene.

Vi henstiller til våre lokalpolitikere å arbeide intenst for å bevare dette flotte nærområdet.

Det finnes fremdeles ledige tomter, både i selve Oslo og i områdene utenfor byen. Det finnes andre muligheter enn å ødelegge eksisterende småhusområder. Studer litt nærmere hva dere mener med en «Smart, grønn og trygg by».

SKRINLEGG PLANENE OM ØDELEGGELSEN AV NEDRE GREFSEN SNAREST!!

Styret i Grefsen og Disen vel

LES OGSÅ: Før bydelsutvalgsmøtet er alle partier, unntatt ett, enige om å verne småhusområdet

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

LES HVA LOKALPOLITIKERE HAR SKREVET:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse