Eldreomsorg i bydelen, preget av kvalitet, valgfrihet og fleksibilitet

Oslo har mange utfordringer i årene som kommer. Spesielt eldreomsorgen i byen vil ha store utfordringer de neste årene. Og siden det blir flere eldre,...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.06.2007 kl 10:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo har mange utfordringer i årene som kommer. Spesielt eldreomsorgen i byen vil ha store utfordringer de neste årene. Og siden det blir flere eldre, må man passe på å gi et godt tilbud til de eldre i byen vår.

Med Høyre i byråd har det skjedd store endringer i eldreomsorgen. Siden 1997 er det bygget over 1000 nye sykehjemsplasser i Oslo, slik at køen som var i 1997, nå er avskaffet. Høyre vil at alle som har behov for en sykehjemsplass skal få det innen 4 uker, noe vi skal få til i Oslo. Nordre Aker Høyre vil arbeide for at det blir utviklet tilstrekkelig antall sykehjemsplasser for å dekke det fremtidige behovet i vår bydel. Bydelen vår scorer høyt på antall fornøyde eldre i bydelen, og det ser ut som de eldre syntes tilbudet i Nordre Aker er godt. Men selv om "de fleste" syntes det, er det ikke dermed sakt at vi ikke skal jobbe for bedre kvalitet. Eldreomsorgen i Nordre Aker, skal også være tilpasset mennesker med ulikt livs- og verdisyn, like mye som den skal være tilpasset den vanlige nordmannen.

Nordre Aker Høyre skal jobbe for at flere blir fornøyde, samt at kvaliteten blir bedre de neste fire årene. Like viktig er det at tilbudet Nordre Aker kan gi, kan gjenkjennes på valgfrihet og fleksibilitet. Vi vet at de aller fleste eldre ønsker å klare seg selv lengst mulig, og da er det kommunens ansvar å tilrettelegge tilbudet, slik at enhver som vil det, kan få klare seg selv, med kommunens hjelpetilbud. Deriblant praktisk hjelp, hjemmesykepleiere og trygghetsalarmer.

"Snakk ikke om verdighet til meg hvis det kommer et nytt menneske hver uke og skal se meg naken" er et av sitatene i Høyres slagord om "Valgfrihet i eldreomsorgen"

Jeg vet at jeg selv vil velge hvem som en gang skal ta seg av meg når jeg blir gammel, og jeg tror mange eldre føler det samme.

I Norge, verdens rikeste land, bør man jo i hvert fall få velge selv i eldreomsorgen?

I Nordre Aker skal man få velge selv. Fritt brukervalg er en av Nordre Aker Høyres viktigste saker. Det en trygg og god hjemmesykepleie handler om for mange, er at det kommer en fast person til fast tid og som man kan stole på. Om noen føler at hjemmesykepleieren svikter på dette området, må det være mulighet for å få tilgang til et annet alternativ.

Eldre fortjener det, og bør ha krav på den valgfriheten. Også kommer man til det punktet, da Arbeiderpartiet, SV og LO roper "Valgfrihet for de rike". For meg er det det samme om bestemor vil på et privat eller offentlig sykehjem, så lenge kommunen betaler BÅDE det offentlige og private tilbudet.

Alle eldre fortjener en god eldreomsorg, og om et privat sykehjem kan gi mange eldre et bedre tilbud, ser ikke jeg problemet ved å la det sykehjemmet, få ta seg av eldre.

Når AP, SV og LO vil frata fremtidige eldre muligheten til valgfrihet, skal Høyre arbeide for valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen. Vi skal greie å lykkes med at omsorgstilbudet i bydelen vår gjenkjennes på god kvalitet, valgfrihet og fleksibilitet.

Nordre Aker Høyre skal jobbe for at omsorgen blir bedre for de eldre.

Nordre Aker skal være bydelen der det er godt å vokse opp, godt å bo, og godt å bli gammel.

Kristoffer Gustavsen

1. viseformann i Vestre Aker Unge Høyre (Vestre Aker Unge Høyre er en samling av Ullern-, Vestre Aker-, og Nordre Aker bydel.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse