ANNONSE
Annonse

Eldreomsorgen i Nordre Aker – Er vi opptatt av den?

– Nordre Aker Høyre er opptatt av eldreomsorgen i vår bydel, skriver Brit Teien. Illustrasjonsfoto

Eldreomsorg er ikke høyt prioritert blant folk under 35 år, og det er neppe annerledes i politikken. Etter høstens stortingsvalg vil det heller ikke v...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.06.2009 kl 10:40

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Eldreomsorg er ikke høyt prioritert blant folk under 35 år, og det er neppe annerledes i politikken. Etter høstens stortingsvalg vil det heller ikke være noen kandidater over 70 år fra Oslo, som kan identifisere seg med denne aldersgruppen. Det er likevel et faktum at vi alle, før eller siden, blir gamle. Alternativet til alderdom er neppe å foretrekke!

Gjennom mitt engasjement i Helse- og Sosialkomiteen i Nordre Aker har jeg møtt mange som har ansvaret for at de eldre i vår bydel får nødvendig omsorg og pleie. Jeg opplever stort engasjement, mye kompetanse, handlekraft og omstillingsevne blant de ansatte i administrasjonen i Nordre Aker. Det er antakelig også grunnen til at det er veldig få klagesaker.

Bydel Nordre Aker har omlag 420 personer på sykehjem. Bydelsoverlegen har anslått at ca. 30 av disse ville hatt et bedre tilbud i en «Omsorgsbolig med heldøgns pleie». Flere slike boliger ville også vært billigere for bydelen og et kjærkomment bidrag til bydelens anstrengte økonomi. Tilbudet vil bidra til mer trygghet for brukerne og bidra til mindre ensomhet. Er det ikke slik vi vil ha det når vi blir gamle?

Nordre Aker Høyre har etablering av flere slike omsorgsboliger som en prioritert, politisk oppgave. Vi har over lang tid vært en pådriver til det sentrale konseptet Omsorg+, både gjennom vårt engasjement i Helse- og Sosialkomiteen lokalt, og gjennom våre politiske kanaler sentralt. For å få fortgang i dette arbeidet har representanter for Nordre Aker Høyre nå vært i møte med byrådsleder Erling Lae. Han var imponert over engasjementet i bydelen, og ønsket å bidra til at Nordre Aker bydel kommer raskt i gang med byggingen av Omsorgsleiligheter med heldøgns pleie! Vi er stolte over at Nordre Aker nå er i forkant av en positiv utvikling for pleietrengende i Oslo!

De rødgrønne partiene gir ofte inntrykk av at de har enerett på temaet omsorg, og man kan forledes til å tro at de rødgrønne er «de snille» og at Høyrefolk bare tenker på seg selv og penger. Det er selvfølgelig ikke riktig! Politikere ønsker selvfølgelig det beste for Oslos borgere, men ulike partier har ulike virkemidler og syn på hva er det beste for de eldre.

Høyres tankegods er at vi som politikere skal legge til rette for at folk flest skal kunne klare seg selv og ta sine egne beslutninger for sitt eget liv! Det gjelder også eldre mennesker! Samtidig har vi et stort engasjement og vilje til å hjelpe de som trenger hjelp, omsorg og pleie. Men også her er verdighet viktig, og verdighet er for Høyre retten til å bestemme over sitt eget liv!

Nordre Aker Høyre vil være tydelige på at de eldres omsorg skal få full fokus i Nordre Aker. Byrådet i Oslo har nettopp besluttet at Nordre Aker får en ekstrabevilgning på 20 millioner nettopp for å ivareta økningen i pleie og omsorgs-sektoren i bydelen.

Nordre Aker Høyre er opptatt av eldreomsorgen i vår bydel, og jeg kan love at det vil vi fortsette med!

Brit Teien

Medlem av Oslo Høyres Arbeidsutvalg, Hovedstyre og Representantskap

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse