Elektrisk glede

Høyspentlinjen fra Grefsenkollveien 12 og ned til Grefsenveien har vært en føljetong i Nordre Aker Budstikke. Vi har fulgt kampen for å få denne linje...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Høyspentlinjen fra Grefsenkollveien 12 og ned til Grefsenveien har vært en føljetong i Nordre Aker Budstikke. Vi har fulgt kampen for å få denne linjen ned i bakken. Problematikken er den samme som en lang rekke steder i Norge. Vi er ikke bare en oljenasjon, vi er også helt avhengig av å få transportert vår vannkraft over lange strekninger og ut til sluttbrukerne. Høyspentgater går på kryss og tvers, du møter dem i boligstrøk så vel som i fjellet. Ingen vil ha dem som nabo, men alle vil vi ha strøm. Usikkerhet rundt strålingsfare har gjort lokal motstand mot høyspentledninger til noe mer enn kampen for et estetisk nabolag. Enhver som har bodd nær en høyspentlinje har følt på denne uroen. Hvordan påvirker kablene oss som bor under dem? Blir barna våre påført usynlige skader?

Kraftselskapene fokuserer på alle rapporter som går i deres favør, og er svært lite interessert i å grave ned nettet sitt. Vi vil tro de anser enhver sak der lokalbefolkningen vinner frem er en trussel. Ikke fordi kostnadene ved det enkelte prosjektet er ødeleggende for deres lønnsomhet, men fordi det er om å gjøre å stå imot. Presedens i slike saker kan bli en ytterst kostbar affære. Blir det regelen og ikke unntaket at høyspentkabler skal graves ned, da vil det koste store penger.

Det er med et slikt bakteppe vi må se kampen beboerne har kjempet på Grefsen. Desto mer imponerende at det nå foreligger en løsning. Riktignok bidrar ikke Hafslund med et øre. Men andre aktører har sett at dette er et fornuftig prosjekt, og at disse kablene bør vekk fra jordens overflate. Argumentasjonen er enkel og sterk. Man setter rett og slett ikke opp en endemast mellom to barnehager. Å planlegge en slik løsning er ekstremt uklokt og vitner om mangel på forståelse for hvordan mennesker generelt, og småbarnsforeldre spesielt, reagerer.

Her har vi opplevd et ektefølt engasjement. Beboerne har sagt seg villige til å betale av egen pung. De kan først og fremst gratulere seg selv med innsatsen. Men også Oslo Vei skal ha trampeklapp for å ta ansvar og bidra til en løsning. Og bydelspolitikerne fortjener ros. Nok en gang viser det seg at lokalt engasjement kan føre helt frem til målet, om argumentene er gode nok.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse