En internasjonal dugnad for fred

Bildet er fra en dugnadsleir i Vardø som Dag Gaute Gaasemyr var leder for i 2015. FOTO: PRIVAT

Fredsarbeid kan sies å være en dugnad som krever felles innsats og forpliktelser. Men det er det verdt i en stadig mer urolig verden hvor de verdiene som uttrykker fred og solidaritet over landegrensene ikke kan tas for gitt, skriver Dag Gauge Gaasemyr i denne kronikken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.07.2016 kl 11:53

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I 1920 skjedde det noe helt nytt innenfor internasjonalt fredsarbeid. En gruppe mennesker fra ulike land møttes i landsbyen Esnes-en-Argonne i nærheten av Verdun i Frankrike, hvor et av de blodigste slagene under 1. verdenskrig fant sted. Målet var å gjenoppbygge sivilsamfunnet i landsbyen, og det ble reist midlertidige boliger for landsbybeboerne og ryddet åkerland.

Se bildet større

Dag Gaute Gaasemyr, Kringsjå. FOTO: PRIVAT

Initiativtaker til prosjektet var den sveitsiske ingeniøren Pierre Ceresole (1879-1945). Han var pasifist og hadde sterk tro på at mennesker fra ulike nasjoner kunne møtes og gjøre et konstruktivt arbeid for å skape fred og forståelse seg imellom. Han stilte seg skeptisk til datidens rådende syn på fredsarbeid, nemlig at ledende representanter for ulike stater møttes og diskuterte betingelser for fred.

Ceresole ønsket handlingsskapende tiltak som et ledd i fredsarbeid. Derfor tok han initiativ til ovennevnte prosjekt. Ideen om at mennesker møtes på tvers av nasjonalitet og religion for å bistå et lokalsamfunn med ulike prosjekter har kjennetegnet SCI siden. SCI har avdelinger i 40 forskjellige land. I tillegg finnes i alt 80 partnerorganisasjoner over hele verden som samarbeider med SCI om dennes formål.

Filosofien til SCI er at prosjektene som ligger til grunn for dugnadsleirene skal gjøres utelukkende på frivillig basis. Leirene arrangeres etter utvekslingsprinsippet. SCI har et langsiktig mål om å erstatte militærtjeneste med internasjonal siviltjeneste, og bygge en global fredskultur.

I Norge har denne bevegelsen fått sin utgave gjennom Internasjonal Dugnad, som ble stiftet i 1939. Samme år ble den første dugnadsleiren arrangert i Norge. Stedet var Mjølfjell nær Hardangervidda. Siden har foreninger og institusjoner over hele landet, fra Egersund i sør til Vardø i nord, fått bistand fra Internasjonal Dugnad. I Norge arrangeres 2-4 leirer pr. år. I utlandet er antallet svært varierende. Leirene varer oftest 2-4 uker, og foregår helst om sommeren. Men det er mulig å reise på leir over lengre tid; opp til ett år.

Noen leirer har foregått som ledd i forbrødring mellom folkegrupper, ett eksempel er dugnadsleir med katolske og protestantiske ungdommer fra Nord-Irland i Norge på 1980-tallet. Antallet som reiser på dugnadsleir fra Norge har stort sett vært 5-10 personer de siste årene. Men betydelig flere reiser på leir til Norge. Dugnadsleir i Norge er populært, med andre ord.

En viktig årsak til at dugnadskulturen som SCI/ID representerer holdes i hevd, er at leirene foregår i mindre lokalsamfunn. Tema for leirprosjektene er alt fra sosialt arbeid med barn til restaurering av kulturminner, og det kreves ingen spesielle forkunnskaper om temaet for å delta på leir. Interesse for og ønske om å jobbe med temaet er som regel tilstrekkelig.

Men en dugnadsleir er mer enn arbeid. Utflukter til nærliggende severdigheter, rollespill og workshop eller foredrag om temaer knyttet til fredsarbeid og konfliktløsning er eksempler på aktiviteter utenom selve arbeidet på leirene. Og ved å bo, arbeide og delta på aktiviteter sammen i flere uker blir deltakerne svært sammensveiset.

Leirene gir deltakerne minner for livet og følelsen av å være aktører i en internasjonal dugnad for fred mellom verdens land og folk

Jeg har selv hatt stor glede av å være engasjert i Internasjonal dugnad, og har vært både leirdeltaker og leder for dugnadsleirer. Samarbeid med mennesker fra andre land stiller store krav til deg som person, samtidig som det gir deg utrolig mye tilbake. Mange leirdeltakere knytter vennskapsbånd som varer livet ut, og oppnår solid kompetanse innenfor flerkulturell forståelse, sosialt ansvar og samarbeid. Det varierte fritidstilbudet til leirene gir dessuten mulighet til å knytte kontakt med lokale aktører på leirstedet.

Som tittelen på denne kronikken antyder, kan fredsarbeid sies å være en dugnad som krever felles innsats og forpliktelser. Men det er det verdt i en stadig mer urolig verden hvor de verdiene som uttrykker fred og solidaritet over landegrensene ikke kan tas for gitt. Der stridende parter i internasjonale konflikter sitter ved bordet og forhandler om betingelser for konfliktløsning, vil deltakere på dugnadsleirer i inn- og utland møtes i et lokalsamfunn for å gjøre et nyttig arbeid sammen. Noe som gir gode forutsetninger for å bygge tillitt og forståelse mellom mennesker fra ulike nasjoner og med ulik livserfaring.

Nå er det høysesong for dugnadsleirer over hele verden i Pierre Ceresoles ånd. For den som vil gjøre en innsats i et lokalmiljø og treffe mennesker av ulik nasjonalitet, er deltakelse på dugnadsleir en unik erfaring. Enten du vil passe foreldreløse bjørner i Kroatia, jobbe på barnehjem i Vietnam eller bistå ved arkeologisk utgravning i Portugal, for å nevne eksempler på dugnadsleirer i SCI-regi, så byr denne organisasjonen på mange muligheter for en annerledes og opplevelsesrik ferie.

Leirene gir deltakerne minner for livet og følelsen av å være aktører i en internasjonal dugnad for fred mellom verdens land og folk. Noe som kan komme den nåværende og framtidige generasjoner til gode.

Dag Gaute Gaasemyr, Kringsjå
Styremedlem Internasjonal Dugnad

LES FLERE INNLEGG AV GAASEMYR:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse