«En ny lærerstilling veier ikke opp for nedskjæringen byrådet har gjort»

Kringsjå skole. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

DEBATT: – Blant annet kreves det ekstra tilsyn i skolegården, for å hjelpe elever som strever med å knekke de sosiale kodene, skriver lærer og Venstre-politiker May-Brith Døssland.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.04.2018 kl 16:43

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

8. april skrev Venstre-politiker og Kringsjå-lærer May-Brith Døssland et innlegg i Nordre Aker Budstikke der hun uttrykte stor bekymring for elevene, som resultat av byrådets kutt i driftsrammen for blant annet Kringsjå skole. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsens (SV) svar kan du lese her.

Jeg har lest byråden for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, sitt svarinnlegg til meg om ny ressursfordelingsmodell, og vi er helt enige om at elevene kommer til skolen med ulik «bagasje».

Se bildet større

May-Brith Døssland. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Det er jo nettopp det dette handler om! Det var grunnen til at Kringsjå skole var en av skolene som tidligere fikk mer penger. Det var fordi det var nødvendig!

Elevene ved Kringsjå skole har svært ulik bakgrunn. Mange har norske foreldre som er godt etablert, og en del elever har foreldre som studerer noen få år på Universitetet i Oslo. De kommer fra mange forskjellige land og snakker mange forskjellige språk.

LES OGSÅ: – Selv om en skole ligger på vestkanten, så betyr ikke det at ikke skolen har utfordringer!

Siden de fleste av disse foreldrene skal tilbake til sitt hjemland etter at de er ferdige med studiene, ser vi ofte at de ikke prioriterer å lære seg norsk. Studentbarna, som vi ofte kaller dem, trenger derfor ofte en tettere oppfølging på skolen, for at de skal henge med både faglig og sosialt.

Blant annet kreves det ekstra tilsyn i skolegården, for å hjelpe elever som strever med å knekke de sosiale kodene, fordi de ikke forstår språket og leken. Med ekstra tilsyn i skolegården, kan konflikter reduseres, og undervisningen kan begynne med en gang det ringer inn.

Se bildet større

FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Vi trenger assistenter som kan hjelpe til i friminuttene, og til å bistå lærerne i klasserommet.

Dersom tallet jeg nevnte på 1,8 mill. i kutt er feil, så beklager jeg det. Jeg brukte det tallet som var omtalt i nab.no i fjor høst (den totale endringen, basert på rammeendringen og effekten av færre elever, red. anm.). Dersom vi nå har et litt lavere antall elever, så er det riktig at kuttet ikke ville blitt så stort. Likevel er den økonomiske situasjonen vanskelig!

Tillegget for en ny lærerstilling veier ikke opp for nedskjæringen som er gjort av byrådet.

Derfor vil jeg utfordre byråden med å lage en bedre fordelingsnøkkel av pengene til Osloskolene. Mitt ønske er at fordelingsmodellen justeres med nye kriterier som er mer treffsikre. Skoler som har mange elever med foreldre fra andre land, som studerer i Oslo kun en periode, må få et ekstra tilskudd, for å gi elevene et tilfredsstillende opplæringstilbud.

Alle våre elever har krav på et godt og likeverdig opplæringstilbud enten de bor i øst eller vest, eller har foreldre fra andre land som studerer på Universitetet i Oslo i en periode. Som lærer er det vanskelig for meg å oppleve at de ressursene skolene tildeles i dag ikke er tilstrekkelige til å sørge for akkurat det.

May-Brith Døssland Venstrepolitiker og lærer ved Kringsjå skole

Delta i debatten! Send ditt innleg til debatt@nab.no!

LES OGSÅ: Da færre trivdes på skolen inviterte elevrådet kunnskapsministeren

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse