En tributt til Barack Obama

Det er vanskelig å stille seg likegyldig til Barack Obamas forsonende tale til folket i Kairo 4 juni. Mange hadde store forventninger til denne. Sentr...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.06.2009 kl 12:23

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det er vanskelig å stille seg likegyldig til Barack Obamas forsonende tale til folket i Kairo 4 juni. Mange hadde store forventninger til denne. Sentrale temaer i tiden ble behandlet i historisk perspektiv, alt fra århundrelange perioder av sameksistens mellom islam og vesten i krig og fred, demokrati, kvinners rettigheter, USAs ansvar i Irak, for å nevne noen. Tyngdepunktet i talen var sameksistens mellom Israel, Palestina og den arabiske verden. Tunge byrder ble lettet da Obama rettet en utrakt hånd til så godt som all verdens folk.

En fyllestgjørende kommentar til talen ble presentert av Harald Stanghelle i Aftenpostens lørdagsutgave 6 juni, hvor han traff spikeren på hodet allerede i begynnelsen med tittelen «Historie på forhånd» samt med en talende illustrasjon, «Bergpreken 2009». Man blir oppmuntret av kommentaren, men kan samtidig spores et skjær av nølende optimisme.

Etter å ha lest Stanghelles kommentar samt Obamas tale i The New York Times, sitter jeg igjen med noen hovedinntrykk:

n Obamas budskap som ble fremmet med retoriske styrke, også omtalt som genialitet, har satt dype spor i hukommelsen. Obama er en tusenkunstner på den politiske arena.

n Talen var rettet til et bredt publikum, hvor alle kunne finne noe som appelerte til dem. Han bygger broer over dype kløfter. Nye håp ble tent for desillusjonerte palestinere ved at Obama går inn for en to

— statsløsning i den israelsk-palestinske konflikten samtidig som israelerne ble forsikret om et fortsatt ubrytelig USA

— vennskap.

n Plassering av Midtøsten høyt på den politiske dagsordenen. Rask igangsettelse av fredsprosessen for Israel og Palestina. Snuoperasjon for å eliminere Amerikahatet i Midtøsten.

n Sist en pessimistisk tanke: Er det virkelig mulig å realisere Obamas mange visjoner og innfri de mange løfter i realpolitikken i kommende år? Pessimister mener at han ikke kan innfri noe som helst. «Løfter er løfter», men talen varmet likevel mange hjerter.

Men la oss være optimister og håpe at Obamas visjon om en bedre verdensordning, i allefall i noen grad, kan bli til virkelighet.

Dag Brune

Dr. Techn.

Bakkehaugen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse