ANNONSE
Annonse

«En unødvendig stor belastning for beboerne i Nydalen Vest og Øst»

Øivind A. Tandberg er leder av Nordre Aker Høyre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

DEBATT: Med respekt for de som blir berørt, burde byråden mildt sagt lagt mer arbeid i kommuneplanen før den ble sendt på høring.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det er flott at byrådet snur vedrørende Nydalen Vest og Øst. Der har byrådet Nordre Aker Høyre sin fulle støtte. Men når det er sagt så er det grunn til å bemerke at Plan- og bygningsetaten kun kommer med innspill til byutviklingsbyråden på hvilke områder som skal legges inn i kommuneplanen.

Byutviklingsbyråden gjør så en selvstendig vurdering av forslagene og har ansvaret alene for kommuneplanen som sendes ut på høring.

I artikkelen i NAB 5.7. kan man nesten få inntrykk av at det er Plan- og bygningsetaten som er ansvarlig for kommuneplanen og ikke byråden. Byråd Hanna Marcussen fra MDG hevder at hun kun så på kartet og dro ikke engang på befaring til Nydalen.

Hadde hun gjort det, ville hun lett oppdage de kvalitetene som er i Nydalen med bl.a. den allerede sterke konsentrasjonen av boliger i Nydalen Vest og de viktige rekreasjonsområdene i øst. Dette er kunnskap som byråden bruker som begrunnelse for å trekke områdene ut av kommuneplanen for videre utbygging.

Det er er ikke helt uvanlig at man endrer standpunkt etter en høringsrunde. Det er hele poenget med en høringsrunde. Men når det gjelder Nydalen Vest og Øst, så ville man gjennom en befaring på forhånd enkelt avdekket at områdene ikke skulle vært en del av kommuneplanen i det hele tatt. Noe hun bekrefter i etterkant i NAB 5.7.

Når byrådet fremmer forslag til planendring som berører en families hjem, skaper det en usikkerhet for deres bosituasjon som er sterkt belastende for den enkelte familie. Med respekt for de som blir berørt, burde byråden mildt sagt lagt mer arbeid i kommuneplanen før den ble sendt på høring.

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse