Endelig blir de hørt

Tidlig i høst satte Nordre Aker Budstikke fokus på de trafikale forholdene i Blåsbortveien på Tåsen. Mopedkjøring på gangveien til Tåsen T-banestasjon...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Tidlig i høst satte Nordre Aker Budstikke fokus på de trafikale forholdene i Blåsbortveien på Tåsen. Mopedkjøring på gangveien til Tåsen T-banestasjon, bilkjøring i dårlig skiltet gangtunnel fra Tåsen senter, farlig utkjørsel med dårlig sikt mot krysset Tåsenveien/Blåsbortveien og gangtunnelen, og parkering i skrå og umerket fotgjengerovergang gjorde beboerne i området livredde.

Vi hadde vanskelig for å forstå samferdselsetatens påstand i september om at veien ikke var trafikkfarlig selv om politiet hevdet det motsatte og ønsket tiltak. Det skal ikke være nødvendig for foreldre å være redde for sine barns sikkerhet på skoleveien. Nå, etter to og et halvt års kamp i motvind, ser det endelig ut til at beboerne er i ferd med å nå fram med sine krav. Fredag i forrige uke kunne beboerne endelig konstatere at fysisk sperre er på plass i gangtunnelen, noe som setter en effektiv stopper for ulovlig bilkjøring. Et tiltak som forhåpentligvis også reduserer de myke trafikantenes fart ut i det uoversiktelige krysset. Her har det tidligere skjedd ulykker. Vi har vært på stedet og sett med egne øyne at det nesten gikk galt da flere barn løp ut i veien foran en bil.

I september hadde samferdselsetaten brukt fem måneder på å avklare hvem som hadde ansvar for undergangen - uten å være nærmere et svar. "Slike ting tar tid," sa seksjonssjef Torgeir Engesveen dengang. Nå har bystyrerepresentant Heidi Rømming fra Kringsjå tatt tak i saken og stilt spørsmål direkte til samferdselsbyråd Peter N. Myhre om hva byrådet konkret vil gjøre for beboerne i Blåsbortveien. Det ser altså ut som om saken måtte opp på det politiske plan for at noe skulle skje. Det har iallefall ikke tatt mer enn én måned fra Rømming tok kontakt til sperringen var på plass. Vi vet ikke om tiltaket er et direkte resultat av Rømmings forespørsel, eller beboernes langvarige kamp. At dette er en helomvending fra etatens side, som hevdet at beboernes frykt var overdrevet, er i hvert fall sikkert. Nordre Aker Budstikke kommer til å følge spent med på hvilke tilbakemeldinger Rømming får fra byråden.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse