Endelig får vi en egen lov for vern av Marka

Oslomarka utgjør 0,4 % av Norges landareal og er stedet der 25% av landets befolkning har mulighet for å hente krefter. I flere år har et mangfold av ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.04.2009 kl 11:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslomarka utgjør 0,4 % av Norges landareal og er stedet der 25% av landets befolkning har mulighet for å hente krefter. I flere år har et mangfold av frilufts- og miljøvernorganisasjoner jobbet for å få en lovhjemmel for verne marka. Før denne loven kom, kunne et område bare vernes hvis det var helt unike biotoper, kulturminner, kulturlandskap og lignende. At det var det viktigste frilufts- og rekreasjonsområde for over 1 million mennesker var ikke en verneverdig grunn.

Vi har i de seinere åra hatt mange konflikter og mange folkelige aksjoner for å forhindre at marka blir spist bit for bit. Den siste biten som har gått tapt er skytebanefeltet ved Årvoll. Der får vi nå et gigantisk masseuttak og et stort ridesenter, noe som er i sterk konkurranse med skiløypene og trilleveiene i denne delen av Lillomarka.

Disse konfliktene har vist at det må komme et vern, og det trengs en felles forvaltning hvor friluftsinteressene er representert. Vernet er til fordel for fellesskapet, men er også en ulempe for grunneierne. Det er ikke til å unngå. Skogbruket er ikke underlagt vernet, noe mange av miljø- og friluftsorganisasjonene hadde ønsket seg. Det unike miljøet i Maridalen ble vernet etter lang kamp, og beskyttelsen av drikkevannet er eneste grunn til at det i det hele tatt fantes et slikt unikt miljø å verne.

Det er konflikter i marka som ikke er løst, blant annet spørsmålet om bosettingene Sørbråten og ved Movatn. Oslo kommune har hatt 25 år til å ordne opp i dette uten å klare det. Da blir det rart å peke på markaloven som problemet. Vi håper med lovvedtaket at vi i framtida forhindrer nye saker som Rødkleiva og Bonna gård som bare ble vunnet etter massivt folkelig press. Vi som gløder for marka er glad for at loven endelig kommer.

Frp er eneste parti som konsekvent har vært mot markavernet. De har ønsket at Oslos vekst skal spise av marka og at skogbruket skal drives totalt uten hensyn til friluftsinteressene. At Frp er i mot markaloven er derfor ingen overraskelse!

Hanne Lyssand

Bydelspolitiker for SV

og 7. plass på SV's stortingsliste

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse