NAB på lederplass: Er det greit?

Tomten omfatter totalt 200 mål, hvorav ca. 145 mål er skogseiendom. Midt i bildet ses den gamle kommandantboligen (t.h.) og lagerbygningene der barnehagene er planlagt. Den gamle messa ligger til høyre i bildet. De tidligere boligene skimtes til venstre. FOTO: Foto: Harald Lundstein, Finnfoto

Nordre Aker Budstikke om Skar-okkupasjonen på lederplass. Les alt om Skar-saken lenger ned på siden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.03.2010 kl 14:24

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
LEDER: Nyheten om at en ungdomsgjeng hadde okkupert Skar leir i Maridalen ble slått stort opp i riksmediene og på vår egen nettside, Nab.no, søndag denne uken. Vi ble tatt på sengen av at en gruppe unge mennesker "tok seg til rette", uten lov og tillatelse. Sammenfallet i tid med opptøyene etter Hausmanns gate-utkastelsen førte til mange ubekreftede rykter om hvem disse menneskene egentlig er.

Det er mange grunner til bekymring for det som nå har skjedd. For det første må vi si oss enige i at det ikke er greit å ta seg til rette på annen manns grunn. At det er kommunal eiendom, og derfor "fritt fram", er en argumentasjon som ikke holder. Avløpssituasjonen på Skar er kanskje det mest prekære, og noe som i fjor ble satt som en forutsetning at ble løst før leiren i det hele tatt kunne tas i bruk igjen. Nå sier de nyinnflyttede at de har kjøpt septiktank, de renser vannet, og bedyrer at de ikke står for noen utslipp. Vi får håpe det stemmer. Men hvis det virkelig er så enkelt, må det føles urettferdig for mange av dem som har eiendom blant annet på Sørbråten, og som har blitt nektet å gjøre noe med sin situasjon de siste tiårene, på grunn av hensynet til Maridalsvannet.

Samtidig har okkupantene et poeng når de sier at Oslo kommune har latt Skar leir stå tom og forfalle. Ideene de presenterer, om miljø- og naturvennlig livsførsel, økologisk matproduksjon og en "tilbakeføring" av området til naturen, er forfriskende gode. At det er en slik type livsfilosofi som bør passe for dem som skal bo på Skar, enten det er disse eller andre, er ikke noe dumt forslag. Kan de sette i gang en fortgang i prosessen om hvordan dette området, som ganske riktig har en flott beliggenhet og et fantastisk, ubrukt potensial, kan det gi positive ringvirkninger.

Dette er et dilemma for Oslos politiske ledelse. "Okkupantene", eller "bosetterne" – ja de har fått ulike navn – har rett i at Skar leir har forfalt. Miljøet i Maridalen og bydelens folkevalgte har vært sterkt engasjerte i Skars fremtid. Etter informasjonsmøtet i fjor vår var alle enige om, uansett hvilke ønsker de hadde øverst på listen over aktivitetstilbud – det være seg barnehage, kulturhus, markastue eller eldresenter – at forutsetningen for et levende Skar, var at det ble "liv i leiren", altså at den fraflyttede bosettingen gjenoppsto. Nå har man på sett og vis fått oppfylt dette, dog ikke helt på den måten det var tenkt.

LES ALT OM OKKUPASJONEN AV SKAR LEIR HER:

Skar leir er okkupert

- Har kanksje vært på fest der

- Vi er vanlige folk

Politikere og politi: Delte meninger

Byrådet: - Flytt ut!

SV: - Forbanna på byrådet

HVA MENER DU? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER, ELLER FORTSETT DISKUSJONEN UNDER EN AV DE TIDLIGERE ARTIKLENE!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse