ANNONSE
Annonse

Er nå Nedre Grefsen reddet for alltid? Neppe

Øivind A. Tandberg, leder av Nordre Ake Høyre, er ikke betrygget av byrådets argumentasjon om hvorfor Nedre Grefsen er ute av kommuneplanen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

DEBATT: Ut i fra byrådets argumentasjon, og hva de er i stand til å gjøre med Smestad, så er vi i Nordre Aker Høyre på lang sikt bekymret for at ikke bare Nedre Grefsen, men andre småhusområder, kan bli satt under press for utbygging.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.07.2018 kl 21:06

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det er i hvert fall en viss usikkerhet når man hører argumentet for at byrådet nå snur og tilbakefører Nedre Grefsen til småhusplanen. I Nordre Aker Budstikke 28. juni så uttaler MDGs byutviklingsbyråd Hanna Marcussen, i spissen for mange lokale og sentrale representanter for de rødgrønne, hvorfor de har snudd vedrørende Nedre Grefsen.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) i front, med partifelle Halvard Sutterud fra bydelsutvalget til høyre. Fra venstre er BU-represetantene Terje Olav Moen (Ap) og Hanne Lyssand (SV), og leder for byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Det skjer ikke så altfor ofte at politikere endrer standpunkt og det er derfor viktig å høre på hovedargumentasjonen på hvorfor man snur. Byrådens hovedargument er basert på en revidert befolkningsframskrivning frem mot 2040, hvor man forventer at Oslo har 50.000 færre innbyggere enn tidligere antatt, og at man da ikke trenger like mange boliger. Slike prognoser er det knyttet en del usikkerhet til, og ved neste revisjon kan de like gjerne revideres opp igjen. Hva da? Nedre Grefsens sentrale beliggenhet gjør at dette området alltid vil være interessant for utbyggere. Politikerne må derfor være så tydelig at det ikke kan herske noen tvil om den fremtidige status for Nedre Grefsen.

Nordre Aker Høyre mener:

Nordre Aker Høyre har helt siden det ble kjent at Nedre Grefsen var en del av utbyggingsområde i kommuneplanen (som samtlige partier utenom Rødt rakk opp hånden og stemte for i bystyret i forrige periode), vært klar på at man ønsket å tilbakeføre området til småhusplanen. Våre argumenter har vært at man raserer ikke godt etablerte småhusområder for å få plass til noen flere boliger. Oslo trenger å ta vare på alle de småhusområdene vi har. Vi mener at man ved å legge inn store småhusområder for utbygging slik byrådet nå gjør på Smestad, så flytter man noen grenser i tenkningen rundt byutvikling som på sikt kan være starten på en ytterligere rasering av de få småhusområdene vi har i Oslo.

Uten sammenligning for øvrig så er det en helt annen tverrpolitisk tenkning man har rundt markagrensen. Der er man meget restriktive bare man ønsker å justere litt på grensene, med den argumentasjon at man er redd det bare er starten på en nedbygging av marka.

Vi mener ikke at man skal ha en markalov i småhusplanen. Men bekymringen ved å si ja til å nedbygge et småhusområde kan bli starten på nedbygging av flere småhusområder for å dekke et økt boligbehov, er reell fra vår side. For behovet for nye boliger i fremtiden vil alltid være der, men det er ikke småhusområdene som skal dekke dette behovet.

Ut i fra byrådets argumentasjon og hva de er i stand til å gjøre med Smestad, så er vi i Nordre Aker Høyre på lang sikt bekymret for at ikke bare Nedre Grefsen, men andre småhusområder, kan bli satt under press for utbygging. Vi er helt enige med den saklige og dyktige aksjonsgruppen Stopp rasering av Nedre Grefsen (som nok i realiteten reddet Nedre Grefsen i denne runden) at man må ta vare på alle småhusområdene og føre en politikk som ikke skaper usikkerhet knyttet til fremtiden for disse områdene. En politikk som har Nordre Aker Høyre og Oslo Høyres fulle støtte.

Neste år er det valg og for første gang på mange år vil byutvikling prege valgkampen i mange deler av byen. Vi gleder oss til å møte dere og snakke om vår byutviklingspolitikk.

LES OGSÅ:

Slik fikk de øynene opp for områdets kvaliteter: To grunner til at byrådet vil redde Nedre Grefsen

Camilla Wilhelmsen (Frp): AP, SV og MDG forsøker å fraskrive seg det ansvaret de har når de fører inn et boligområde på fortettingslisten

DELTA I DEBATTEN: Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse