ANNONSE
Annonse

Er navnene på Tåsengårdene feilaktige?

Som kjent ligger Søndre Tåsen gård like ved Tåsen stasjon på Sognsvannsbanen, mens Nordre Tåsen gård ligger ved Tåsen Aldershjem, dvs. syd for Søndre ...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.05.2009 kl 15:35

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Som kjent ligger Søndre Tåsen gård like ved Tåsen stasjon på Sognsvannsbanen, mens Nordre Tåsen gård ligger ved Tåsen Aldershjem, dvs. syd for Søndre Tåsen. Det er antagelig flere som har stusset over dette og stilt seg spørsmål om navnene på disse gårdene kan være forvekslet. Nei, det er slett ikke tilfelle, og årsaken er som følger:

Som det fremgår av kartene fra før 1750 og fra 1797 lå Søndre Tåsen gård på den tid rett øst for Ullevål gård og rett syd for Nordre Tåsen, dvs. ca der vi i dag har området mellom Jutulveien, Tåsenveien og Spångbergveien. 24. Juli 1816 kjøpte Bergråd Christian Ancher Collett Søndre Tåsen gård av Marthine Sophie Christine Collett, enken etter John Collett på Ullevål gård. Bergråd Christian Ancher Collett ønsket å flytte bebyggelsen til der den i dag ligger like ved Tåsen stasjon, dvs. helt i nordkant av eiendommen.

For den som er interessert i noe mer av historien om Tåsengårdene kan følgende nevnes: Gårdsnavnet Tåsen kommer av det gammelnorske Tásvin som betyr den åpne plassen ved enga. Tåsen er altså et vin-navn. Disse navnene er minst 200 år eldre enn kristendommens innføring her i landet. Tåsen omtales i et brev fra kong Erik i 1397/98, hvori Tåsen skjenkes Abbedissen i Nonneseter. I lensregnskapene fra begynnelsen av 1600-tallet oppføres gårdene som henholdsvis Nonneseter og Mariakirkens prostis gods. I 1647 og ennå i 1660 sies begge gårder å være kansler Jens Bielkes forleningsgods. Senere gikk gårdene over til stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve som i 1682 solgte dem til en privat kjøper. Etter denne tid var det en lang rekke private eiere.

Paal Røiri

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse