Er nedbygging av Damefallet greit?

Gir den nye vedtatte reguleringsplanen godt nok vern av Damefallet? Jeg viser til notis i Nordre Aker budstikke om en nabo som har funnet ut at eiend...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Gir den nye vedtatte reguleringsplanen godt nok vern av Damefallet?

Jeg viser til notis i Nordre Aker budstikke om en nabo som har funnet ut at eiendomsgrensen går lenger ut i Damefallet. Er dette greit?

Damefallet er i dag rekreasjonsområde for veldig mange mennesker og at det er samlingssted for områdets beboere, både sommer og vinter. Det er et sted man møtes og barn leker. Det er friområde med direkte markaadgang. Damefallet som lekeplass, idrettsområde og turområde har verdi for mange mennesker. Jeg viser også til det som er nå vedtatt i nederste Damefall/ Rektorhaugen – Nils Bays vei 50 B. Jeg håper at Miljøverndepartementet sørger for at det store område Damefallet får et bedre vern enn det som nå er vedtatt. Vedtakets tilrettelegging for stor barnehage og tilhørende stor parkeringsplass fryktes ødeleggende for friluftsområdets kvalitet og miljøet i nærområdet. Bevaring av store grønne lunger i byene er viktig for miljøet. Jeg har forståelse for plassmangel og behovet for barnehager i folks nærmiljø, men den planlagte store utbygningen vil ødelegge områdets kvaliteter for all fremtid.

Argumentasjonen i reguleringssaken synes sleip. Er store barnehager egentlig i barns interesse slik det hevdes i planforslaget. Små barnehager kan tilby en viktig kvalitet – "nærmiljøets kjenne alle". For de mest sårbare barn er det å bli sett og ha en trygg tilhørighet viktig. For eksempel settes det i gang en stor seks avdelingsbarnehage som erstatter en barnehage med to avdelinger. Midlertidige tiltak får ofte lettere tillatelse og trafikken økes betraktelig. Deretter sier man i reguleringsplanforslaget 3 år senere, (side 19), at trafikkmengden ikke økes på grunn av midlertidig barnehage.

Det har vært en del misvisende argumentasjon i fremstillingen av saken, men jeg ser at noe er rettet opp. Er det slik at en stor aktør skal få bygge i grønne lunger som en saksbehandler i PBE sier er spesielt verneverdig et par år tidligere til en annen aktør. Jeg synes det er trist at Plan og bygningsetaten svarer meg omtrentlig og lite konkret på min henvendelse. På onsdager er det løkkefotball på dette vedtaksområdet. Det var først noen foreldre med førskolebarn som dro i gang. Når folk oppdager alle de myldrende barn som spiller fotball i et ellers svært stille strøk og mulighetene til å bli kjent i nærmiljøet begynner de å komme fast. Nå er det blitt så mange barn at de minste barnehagebarna er blitt trengt ut på siden av området når de skal spille fotball, da det nå mange småskolebarn som også vil spille. Slik at området blir nesten for lite for alle barna som har lyst å være med. Hvorfor går man her? Jo fordi det er det eneste store området i nærheten som er flatt. Det kan derfor også hevdes at det ikke er i barns interesse at området ikke utbygges, og at områdets størrelse blir bevart i størst mulig grad.

Jeg er ikke imot barnehage og en viss utvidelse, men dette blir for omfattende. Jeg ber om at det sørges for at vedtakets ordlyd ikke kan tolkes som tillatelse til å sette inn en ti bilers parkeringsplass midt inne på området og et kjempe stort bygg. Vi trenger trafikkfrie og uberørte områder slik at det blir en helsemessig god by å bo i. Det er nettopp størrelsen på grøntområdet Damefallet som gir dets kvalitet.

Bente Svendsen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse