ANNONSE
Annonse

Er politikk underholdning?

Samfunnsdebatten, spesielt med sentrale politikere involvert, bærer ofte preg av ansvars-fraskrivelse fra de som til enhver tid sitter med ansvaret. ...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Samfunnsdebatten, spesielt med sentrale politikere involvert, bærer ofte preg av ansvars-fraskrivelse fra de som til enhver tid sitter med ansvaret.

Husker noen en debatt i media om våre viktigste samfunnsspørsmål hvor de ansvarlige unnlater å skylde på tidligere regjeringer, eller et stortingsflertall man ikke var en del av, som syndebukk for nåværende mangler? Særlig nåværende statsråder, som til daglig fremstår mer som mediatalspersoner i alle kanaler, til alle døgnets tider, enn hardt arbeidende ledere, representerer denne fraskrivelsesteknikken.. Med de sammensetninger Storting og regjeringer har hatt de siste tretti år må det i seg selv være en vanskelig øvelse. Kanskje er det grunnen til at nåværende regjering trenger dobbelt så mange statssekretærer som tidligere.

Ja, selv Fremskrittspartiet, som til denne tid ikke har hatt regjeringsansvar, forsøkes tillagt ansvar for mye av de mangler vi ennå har i samfunnet. Det er ganske drøyt, da partiet i forrige valgperiode kun bidro til at vi fikk en borgerlig regjering, i bytte mot gjennomslag for noen få egne saker. Områder hvor denne ansvarsfraskrivelse kommer tydelig frem er flere.

Samferdselspolitikken har helt siden bilen ble oppfunnet vært styrt av lokale særinteresser både på Stortinget og i regjeringer, med det resultat at vi i europeisk sammen-heng må betegnes som et U-land.

I helse og omsorgssektoren bruker vi flere kroner pr innbygger enn de fleste land, men uenighet om organisering av tjenestene og styringssystemer, hvor brukernes interesser ikke alltid er høyest prioritert, medfører at vi slett ikke er noe forbilde for omverdenen.

Undervisning og forskning er og et eksempel på skiftende prioriteringer fra regjering til regjering, med de konsekvenser det får for ansatte ved universiteter og skoler i landet. Og ikke minst, for alle de som ønsker å jobbe der. Også på dette område skårer Norge dårlig sammenlignet med land omring oss, til tross for at vi bruker mer penger på skole enn disse.

Det kunne være fristende å fortsette, men….

Kjære rikspolitikere, må det være slik? Og vil dere fortsette med denne ansvarsfraskrivelsen som medfører at politikk, av mange, blir betraktet som noe useriøst, og som derfor folk med kompetanse og kunnskaper holder seg borte fra? Landet trenger mer enighet, og politikere med visjoner for vår felles fremtid som strekker seg lenger frem enn til neste valgperiode. Det meste av det vi ønsker oss av fremtiden vil vi få til ved hjelp av, og på grunn av, den teknologiske utviklingen. Politikken bør derfor ikke bli bremseklossen i utviklingen. De partipolitiske skillelinjer som forsøkes fremstilt på TV kan, en sjelden gang, være underholdende, men er i hovedsak til innvortes bruk. De kunne med fordel erstattes av høykvalifiserte fagpersoner innen ulike sektorer av samfunnet. Det kunne bli god voksenopplæring, også for politikere.

Og kjære NRK og TV2, er det ikke mulig å fylle underholdningsprogrammene i helgene med skuespillere, kunstnere og underholdningsartister i stedet for å legge beslag på politikerne også der? Så kunne kanskje dyktige personer, også blant de mange statssekretærer, frigis til annet samfunnsnyttig arbeide.

Bjørn Iddeng

FrP Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse